Elfakturan för företag

Här reder vi ut de olika posterna på er elräkning, så att ni förstår vad ni betalar för.

Fakturan får ett nytt utseende

Efter önskemål från våra kunder kommer vi i slutet av februari 2023 att byta utseende på vår faktura. Nedan förklarar vi fakturans olika delar. 

Dessa bilder är så kallade mockups och innehåller inte riktig information - det är med andra ord bara ett exempl på hur det kan se ut. 

1. Fakturauppgifter
Chevron down

Ert kundnummer, fakturanummer, fakturadatum.

2. Kunduppgifter
Chevron down

Ert företagsnamn och fakturaadress.

3. Betalningssummering
Chevron down

I den gröna rutan har vi summerat betalningsinformationen - belopp, Bankgiro, OCR-nummer och när ni senast måste tillhanda oss beloppet. 

4. Översikt
Chevron down

Här visas en översikt över era anläggningar. Om ni har Samfakturering ser ni även kostnaden för elnätet. 

5. Ert elavtal
Chevron down

Här visas vilket elavtal ni har. Om ni har många anläggningar med olika elavtal kommer detta inte att visas på första sidan.

6. Era tilläggstjänster
Chevron down

Om ert företag har lagt till någon av våra tilläggstjänster visar vi dem här.

7. Generell kostnadsfördelning
Chevron down

Denna graf visar en generell kostandsfördelning mellan elhandel, elnät och skatter. 

8. Ert elavtal
Chevron down

Sida 2 och framåt visar en specifikation per anläggning. Här ser ni elavtalet för den specifika anläggningen. 

9. Era anlägningsuppgifter
Chevron down

Här ser ni information om den specifika anälggningen. 

10. Ert elnätsleverantör
Chevron down

Om ni har Samfakturering ser ni vilket elnät ni har här. 

11. Er specifikation
Chevron down

Denna specifikation delar upp er elkostnad, kostnad för tilläggstjänster och om ni har Samfakturering visas även kostnaden för ert elnät här. 

12. Er elanvändning
Chevron down

Grafen visar anläggningens elanvändning de senaste 24 månaderna. 

13. Er energikälla
Chevron down

Denna graf visar vilken energikälla som er el kommer från. har ni lagt till exempelvis Miljötrygg eller annan ursprungsmärkning blir er el 100% förnybar. 

14. Fortums totala elmix
Chevron down

Denna graf visar Fortums totala elmix. 

15. Telefonnummer
Chevron down

Om ni har några frågor kring er faktura eller ert elavtal är ni varmt välkomna att nå oss på detta nummer. 

16. Schysst elhandel
Chevron down

Vi är certificerade med märkningen Schysst elhandel. 

Energy review

Vi har bytt avsändare på våra e-postfakturor till no-replyfaktura [snabel-a] fortum [punktum] se. För att säkerställa att era e-postfakturor kommer fram ordentligt är det bra att göra no-replyfaktura [snabel-a] fortum [punktum] se till en betrodd avsändare.

Det här betyder delarna på er faktura

Som kund hos oss får ni i regel två fakturor – en från oss på Fortum som producerar er el, och en från ert elnätsbolag, de som ser till att elledningarna fungerar där ni har era lokaler. Om ni vill ha allt på samma faktura kan ni ta del av vår tjänst Samfakturering, läs mer här. Ni som är elkund hos Fortum faktureras genom Energikundservice Sverige AB, ett bolag som Fortum äger och som hanterar vår fakturering.

Ni vet väl också att det finns miljövänligare alternativ, som autogiro eller e-postfaktura? Läs mer om våra betalningssätta här.

Vanliga ord på fakturan

Anläggnings-ID
Chevron down

Det här är ett unikt ID-nummer för varje företagslokal som har ett elabonnemang. Numret kommer alltid att tillhöra lokalen, oavsett vem som håller till där. Om ni har flelra lokarler så har varje lokal ett unikt anläggnings-ID.

Elhandel
Chevron down

Här ser ni den sammanlagda kostnaden för tjänster ni köpt från Fortum.

Ursprungsmärkning
Chevron down

Här ser ni var er el kommer ifrån. Som företagskund på Fortum får alla företag med en årsförbrukning upp till 100 000 kWh el från fossilfria energikällor. Läs mer om ursprungsgaranti här.

Fortum Markets AB
Chevron down

Fortum Markets AB är betalningsmottagare. 

Elhandelskostnad

Fast avgift
Chevron down

Även om ni har ett rörligt avtal har ni, förutom den rörliga delen, ofta en fast månadsavgift.

Period
Chevron down

Den period som fakturan avser. 

Pris och elpris
Chevron down

Det här är det elpris i öre/kWh som gäller enligt ert elavtal. Summorna är angivna utan moms (momsen hittar ni som en egen post).

Förbrukning
Chevron down

Er totala elförbrukning i kWh under perioden som fakturan avser.

Elavtal
Chevron down

Här ser ni information om vilket av våra elavtal ni har.

Information om anläggningen och energiförbrukningen

Mätmetod
Chevron down

Här ser ni om er elanvändning mäts per timme eller månad. Denna post kommer från er elnätsägare. Om ni har frågor om detta är det er nätägare ni ska vända er till.

Månadsförbrukning
Chevron down

Här ser ni hur mycket el ni använder varje månad och hur det fördelar sig över året. Denna post kommer från er elnätsägare. Om ni har frågor om detta är det er nätägare ni ska vända er till.

Områdes-ID
Chevron down

Här ser ni i vilket närområde er företagslokal finns. Ert nätområde påverkar bland annat priset ni betalar. Denna post kommer från er elnätsägare. Om ni har frågor om detta är det er nätägare ni ska vända er till.

Elområde
Chevron down

Sverige är indelat i fyra olika geografiska elområden. Elnätets kapacitet och skillnaden mellan tillgång och efterfrågan i ert område påverkar vilket pris ni betalar. Denna post kommer från er elnätsägare. Om ni har frågor om detta är det er nätägare ni ska vända er till.