Eget vindkraftverk för företag

Vill ert företag producera egen el? Då kan ett eget vindkraftverk vara ett bra alter­nativ.

Ett eget vindkraftverk på företaget

Vindkraft är en förnybar energikälla. Att ha ett eget vindkraftverk är en investering som både ni och miljön har mycket att vinna på. Med ett vindkraftverk behöver ni inte oroa er lika mycket om hur elpriset förändras. Ni sänker företagets driftskostnader och får miljövänlig el under många år framöver.

 

Hur fungerar ett vindkraftverk?

Vindkraftverk har blad som är fästa på ett nav, som är fastsatt i en turbinaxel som är kopplad till en generator. När det blåser roterar bladen och turbinaxeln vilket skapar rörelseenergi som omvandlas till elektricitet i generatorn. 

Hur mycket el producerar ett litet vindkraftverk? 

Hur mycket el ett vindkraftverk producerar beror på hur mycket det blåser. För att ett litet vindkraftverk (2kW) ska kunna producera 3 000 kWh per år måste det vara en medelvindshastighet på 7 m/s under året. 

Installera ett eget vindkraftverk på företaget

1. Gör vindmätningar

Innan ni bestämmer er för att faktiskt installera ett vindkraftverk är det viktigt att göra vindmätningar under en längre tid. Detta för att ni ska veta att ni har tillräckligt med vind för att det ska vara lönsamt att ha ett eget vindkraftverk. 

2. Ansök om tillstånd och bygglov

Ta reda på vilka tillstånd ni behöver för att installera ett eget vindkraftverk och gör en ansökan. Mer information om tillstånd hittar ni hos Energimyndigheten. Ni måste också ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier från Energimyndigheten. Det krävs också ett bygglov för att få installera ett vindkraftverk. 

3. Köp korrekt utrusting

Se till att ni köper rätt utrustning, det är viktigt att vindkraftverket uppfyller de tekniska krav som gäller för elproduktion. 

4. Låt proffsen göra installationen

Anlita en behörig elektriker för att göra installationen av vindkraftverket. Elektrikern kommer också att ha kontakt med elnätet så att ni blir ansluta på ett korrekt sätt. 

5. Sälj ert överskott

I första hand kommer elen ni producerar användas i era egna lokaler, men överskottet kan ni sälja tillbaka via ert elhandlesbolag. Ni behöver ha ett elavtal hos elhandlesbolaget för att kunna sälja ert överskott. Kontakta oss så hjälper vi er med elavtal och försäljning av ert överskott.

 

Vanliga frågor och svar om eget vindkraftverk

Får ett företag ha ett eget vindkraftverk?
Chevron down

För att ha ett eget vindkraftverk krävs bygglov och tillstånd från Energimyndigheten

Hur mycket el genererar ett litet vindkraftverk?
Chevron down

Hur mycket el ett vindkraftverk producerar beror på hur mycket det blåser. För att ett litet vindkraftverk (2kW) ska kunna producera 3 000 kWh per år måste det vara en medelvindshastighet på 7 m/s under året.

Vill ni veta mer om att producera egen el och att sälja överskottet?

Certifiering: