Hållbarhet - för en renare värld

Vi arbetar för att driva på övergången till en renare morgondag. Det återspeglas i det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar som vi tar i våra verksamheter.

Bee on flower in nature

Hållbarhet som konkurrensfördel

Hela energisektorn håller på att genomgå en förändring. Vår roll är att skynda på den förändringen genom att omforma energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta lösningar.

Hållbarhet är en central del av Fortums strategi för att möta dagens utmaningar. Affärer och ansvarstagande är sammanlänkade, vilket understryker hållbara lösningar som konkurrensfördel. I våra verksamheter tar vi lika mycket hänsyn till ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Vi utvärderar vår miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet genom hela värdekedjan.

Våra värderingar – nyfikenhet, ansvar, integritet och respekt – ligger som grund för alla våra verksamheter. Läs mer om våra värderingar på fortum.com (engelska).

Att agera etiskt och att säkerställa efterlevnad av etiska riktlinjer

Vi är övertygade om att företag måste agera med integritet och hög etik för att vara framgångsrikt. Som en ledande aktör följer vi lagar och föreskrifter, agerar ansvarsfullt och håller en hög etisk standard var vi än gör affärer.

Samhället och våra medarbetare

Vi betonar vikten av en säker arbetsmiljö, medarbetarnas välmående, leveranssäkerhet av el och värme, att skapa lösningar för hållbara städer, liksom att hålla en hög etisk standard och följa lagar och föreskrifter.

Klimat och resurser

Vårt mål är att erbjuda våra kunder miljösmarta produkter och tjänster. Vi strävar efter att minska den miljömässiga påverkan av vår verksamhet och samtidigt leverera elektricitet och värme till våra kunder.

Circular economy

Vi driver förändringen mot en renare värld

Vår hållbarhetsrapport (engelska)
Climate and resources

Hållbarhet är en central del av vår vision och strategi

Våra hållbarhetsmål (engelska)
Code of conduct

Våra värderingar ligger till grund för våra etiska riktlinjer

Vår uppförandekod (svenska)

Mer om vårt arbete med hållbarhet på fortum.com

En renare värld (eng)