Boka energirådgivning till ditt företag

Energirådgivning är en viktig del i energieffektivisering, alltså att minska företags elförbrukning och elkostnader samt minska er miljöpåverkan. Energiexperter analyserar och utvärderar ert företags elförbrukning för att identifiera områden med potential för förbättring och effektivisering. Syftet med energirådgivning är att skapa en mer hållbar och energieffektiv framtid genom at hjälpa företagare att fatta informerade beslut om sin energiförbrukning.

Vad är energirådgivning?

Energirådgivning är en tjänst som syftar till att hjälpa företag att effektivisera sin elanvändning och minska sina elkostnader. Det innebär att ge råd om hur man kan optimera användningen av el på arbetsplatsen och i industriella processer genom att identifiera och implementera energibesparande åtgärder och tekniker. Målet är att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan samtidigt som man sparar pengar.

Hur går energirådgivning till?

En energirådgivning börjar med en energikartläggning för att energirådgivaren ska få en bra bild med mycket information om företaget. Detta är ett mycket viktigt steg för att energirådgivaren ska kunna hitta rätt åtgärder för just er situation. Ni får fylla i en enkät där ni bland annat behöver svara på:

 • Företagstyp och storlek på lokalen
 • Lokalens standard, som när den är byggd, eventuellt renoverad, allmänt tillstånd och ålder på fönster, golv, ventilation m.m.
 • När byggnaden är isolerad/efterisolerad
 • Inomhustemperatur
 • Antal anställda
 • Om det finns solceller och laddstolpar

Efter detta gör energirådgivaren upp en plan på konkreta åtgärder som kan ge stor effekt på ert företags elförbrukning och elkostnader. Åtgärderna levereras antingen över telefon eller som ett dokument via mejl.

Vad kostar energirådgivning?

I Fortums tilläggstjänster Miljötrygg och Fortum Online Pro ingår gratis energirådgivning 1-2 timmar per år. Vill ni veta mer och lägga till dessa tjänster till ert elavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss via formuläret nedan.

 

Lär er mer om energieffektivisering

Vi har samlat konkreta branschspecifika tips för att ni lättare ska komma igång med energieffektivisering. 

Läs mer här

Vanliga frågor och svar om energirådgivning

Vad är energirådgivning?
Chevron down

Energirådgivning är en tjänst som syftar till att hjälpa företag att effektivisera sin elanvändning och minska sina elkostnader. Det innebär att ge råd om hur man kan optimera användningen av energi på arbetsplatsen och i industriella processer genom att identifiera och implementera energibesparande åtgärder och tekniker. Målet är att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan samtidigt som man sparar pengar.

Hur går energirådgivningen till?
Chevron down

Ni lämnar en förfrågan via Fortum Online Pro eller ett kontaktformulär som skickas via mejl till er när ni har lagt till Miljötrygg. Termoenergis rådgivare tar första kontakt via e-post och/eller telefon utifrån informationen i kontaktformuläret. Ni får svara på ett antal frågor om er anläggning och får sedan ett dokument med rekommenderade åtgärder. 

Hur lång är väntetiden efter att jag fyllt i kontaktformuläret?
Chevron down

Termoenergis rådgivare tar löpande kontakt. Beroende på efterfrågan kommer ni att bli kontaktad mellan 2 till 5 arbetsdagar efter att formuläret har skickats in. Ni avtalar en tid och önskat kontaktsätt (telefon, e-post eller Teams/Skype-möte) direkt med rådgivaren.

Vilken information behöver jag lämna i en energirådgivning?
Chevron down

En typisk energirådgivning börjar man med fakta, det vill säga de bakomliggande förutsättningarna. Denna del kallas kartläggning, och är viktig för att energirådgivaren ska kunna hitta rätt åtgärder för er situation. I enkäten tillfrågas ni bland annat om: 

 • Företagstyp och storlek på lokalen
 • Vilka elbärare byggnaden består av
 • Lokalens standard, som när den är byggd, eventuellt renoverad, allmänt tillstånd och ålder på fönster, golv, ventilation m.m.  
 • När byggnaden är isolerad/efterisolerad.
 • Inomhustemperatur
 • Antal anställda,
 • Om det finns solceller och laddstolpar
Vad kan vi förvänta oss att få ut av energirådgivningen?
Chevron down

Efter undersökningens slut, och en konversation baserat på vad som fylldes i formuläret vid inlämnandet, får ni: 

 • Detaljerad förbrukningsöversikt
 • Energibesparande åtgärder
 • Insikter för att minska kostnader kopplade till nätavgiften
 • Tips och råd för att spara el
 • CO2-utsläpp från energiförbrukning
 • Andra behov som kund och energirådgivare kommit överens om

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer!