Pilotprojektet Carbon2x i Riihimäki i Finland

Carbon2x fångar utsläpp från avfallsförbränning och omvandlar dem till koldioxidbaserade råmaterial av hög kvalitet. Det kommer att bidra till att minska vårt beroende av fossilbaserade råvaror, förbättra Europas självförsörjning och minska koldioxidutsläppen vid avfallsförbränningen.

Fortum testar Carbon2x vid sitt avfallsanläggning i Riihimäki under 2022. Målet med pilotprojektet är att testa avskiljningen och utnyttjandet av koldioxiden ifrån anläggningens koldioxidutsläpp (CO2).

Pilotprojektet i Riihimäki kommer att titta särskilt på produktionen av metan genom att kombinera anläggningens koldioxidutsläpp med väte.

Pilotprojektet är ett samarbete med det nystartade finska företaget Q Power och resultaten kommer att ge en extra skjuts åt Fortums tre år långa forskningsprojekt som har som mål att producera specialplast av metan.

Carbon2x är ett strategiskt program inom Fortums affärsområde Recycling & Waste och kan hjälpa företaget att avsevärt minska koldioxidutsläppen inom dess avfallshanteringsverksamhet och producera råvaror av hög kvalitet för nya produkter.

Fördelar med CCU-tekniken

Avskiljning och utnyttjande av koldioxid kommer att spela en avgörande roll när det gäller att motverka klimatförändringarna och främja en cirkulär ekonomi. Carbon2x gör det möjligt att använda avfall som energi och ta återvinningen till en molekylär nivå utan utsläpp. Inom Carbon2x-programmet bearbetas avfall som inte går att återvinna eller återanvända vid Fortums avfallsförbränningsanläggning i Riihimäki. I Carbon2x-programmets första steg kombinerar man koldioxiden som avskilts från rökgaserna vid avfallsförbränningen med väte för att framställa metan och metanol. På Fortum ser vi det här som ett mellanskede eftersom vårt djupare intresse ligger i att framställa produkter av högre behandlingsgrad, till exempel specialplaster.

Documents

Carbon2x och ekosystemet för avfall till energi

Läs mer

Tony Rehn

Program Director
Tel: +358404855857
tony [punktum] rehn [snabel-a] fortum [punktum] com