AstraZeneca: ”Det handlar om jordens resurser”

Att verka för en hälsosam planet är A och O, både för Fortum Recycling & Waste och för vår kund AstraZeneca. Vi tar hand om deras komplexa avfall och tack vare samarbetet har ungefär 64 900 emballage kunnat saneras och återanvändas.

Läkemedelsföretaget AstraZeneca producerar läkemedel som behövs för att behandla många av våra mest allvarliga sjukdomar och tillverkningsenheten i Södertälje är en av världens största.

Vårt ansvar att tänka på miljön

Precis som AstraZeneca arbetar för ett friskare samhälle har vi på Fortum Recycling & Waste ett tydligt fokus. Rethinking Recycling innebär att vi varje dag arbetar för att hitta nya lösningar på våra kunders miljö- och avfallsutmaningar. Vilket rimmar bra med AstraZenecas mål, att vara koldioxidnegativa år 2030.

– Det är vårt ansvar att tänka på miljön, både när det gäller inköp och återvinning. Vi vill sanera, återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Och inte köpa in mer än vi måste. Vi ser också alltid till att optimera våra transporter och att i stället för flyg välja båt- eller tågfrakt så långt det är möjligt. Det är ett jätteviktigt led för oss, det handlar om jordens resurser, konstaterar Lars Barbalics, Facilities Manager vid AstraZeneca.

Produkter kan leva vidare

I produktionen uppstår olika typer av avfall, till exempel förpackningsmaterial, substansrester och säkerhetsklassat läkemedel. Fortum tar hand om det komplexa avfallet, hela vägen och på ett säkert sätt. Vi tillhandahåller utrustning, sköter logistik, transporter, återvinning och slutbehandling.

– Allt avfall som ska skickas till slutligt omhändertagande är dessutom spårbart, berättar Thomas Olsson, KCM Chemical Industry vid Fortum Recycling & Waste.

Tack vare att vi tvättar och sanerar emballage kan AstraZeneca återanvända kärl, i stället för att skicka dem på förbränning.

– Produkter kan leva vidare, på så sätt minskar vi slöseriet med naturresurser, förklarar Lars Barbalics på AstraZeneca.

AstraZeneca har minskat avfallet med 761 ton mellan åren 2015 och 2023 genom att:

  • Check rekonditionera och återanvända totalt 64 900 emballage
  • Check minska avfall till destruktion med cirka 761 ton
  • Check minska klimatpåverkan med ungefär 1793 ton koldioxid under perioden

Ingenting får hamna fel

En del typer av avfall kräver slutna hanteringskedjor. Vi på Fortum Recycling & Waste säkerställer alltid att sådant avfall transporteras i plomberade transportkärl. Destrueras det inte direkt förvaras det i ett låst och larmat lager.

– Plockar man inte bort det som är skadligt följer det med i återvinningsflödena. Att hantera det på rätt sätt är avgörande. I AstraZenecas fall handlar det om en stor bredd på typ av avfall och om avfall som ställer höga krav på säkerhet. Ingenting får hamna fel, förklarar Thomas Olsson.

Heltäckande miljöserviceavtal

Astra Zeneca har varit kund hos oss på Fortum Recycling & Waste i många år och har i dag ett heltäckande miljöserviceavtal. Tillsammans driver vi också flera utvecklingsprojekt för att hitta nya, hållbara lösningar.

– Jag uppskattar att ingenting är omöjligt. Vi arbetar tätt tillsammans, bollar idéer och vi jobbar oss alltid fram till en bra lösning. Både har ett självklart fokus – att inte slösa med jordens resurser och att verka för en hälsosam planet, säger Lars Barbalics, Facilities Manager vid AstraZeneca.

Se en video där vi beskriver vårt samarbete

Thomas Olsson

Key Customer Manager, Chemical
Tel: +46703757820
thomas [punktum] olsson [snabel-a] fortum [punktum] com

Katrin Boström

Key Account Manager Pharmaceutical Industry
Tel: +46723551983
katrin [punktum] bostrom [snabel-a] fortum [punktum] com