Tjänster för använda och uttjänta litiumjonbatterier

När ett litiumjonbatteri når slutet av sitt liv kräver det experthantering som uppfyller säkerhetskraven enligt lagstiftningen. Som expert på farligt avfall erbjuder vi företag en säker, enkel och kostnadseffektiv service för transport, hantering, lagring och återvinning av litiumjonbatterier.

Återvinning av litiumjonbatterier

Vad erbjuder vi?

Hazardous waste and detoxification
Säkerhet

Vi är experter på hantering av farliga ämnen. Vi transporterar, hanterar och återvinner använda och skadade batterier på ett säkert sätt enligt kraven i lagstiftningen.

Easiness
Smidighet

Vi ger råd och vid behov gör vi en bedömning av batteriernas skick och ger instruktioner hur de ska paketeras. Vi tillhandahåller också utrustning för transport och förvaring av batterierna, samt hanterar nödvändiga dokument.

Recycled materials
Hållbarhet

Med tillgång till hela process internt från insamling till återvinning kan vi se till att batterier behandlas och återvinns på ett ansvarsfullt och hållbart sätt samt att värdefulla råvaror används i produktionen av nya batterier.

Vi samlar in och tar emot använda och skadade litiumjonbatterier från företag, allt från elbilsbatterier till litiumbatterier som används i industriella applikationer. Om batteriets skick är ett problem, kommer vi att vägleda dig i bedömningen av tillståndet och paketeringen av batteriet inför transportering. Vi samlar in batterierna enligt avtalet och tillhandahåller även transportemballage samt vid behov även utrustning för förvaring av batterierna.

Vi återvinner litiumbatterier vid våra återvinningsanläggningar i Finland. Vår effektiva återvinningsprocess med låga koldioxidutsläpp säkerställer att de värdefulla råvarorna i batterierna återvinns och används som återvunnen råvara till nya batterier.

Litiumjonbatterier i transportemballage

Säkra lösningar för transport och lagring

Litiumjonbatterier som har nått slutet av sin livstid klassificeras som farligt avfall. Begagnade batterier måste packas separat från andra material. I synnerhet allvarligt skadade batterier kräver speciell expertis inom hantering, eftersom de kan vara extremt brandfarliga. Vi guidar våra kunder genom hela processen för att säkerställa att alla relevanta lagar och regler följs.

Kontakta oss för mer information

Bóas Jónsson

Tel: +46 72 009 46 90
boas [punktum] jonsson [snabel-a] fortum [punktum] com

Läs mer av vår återvinningslösning!

Återvinning av batterier

När batteriet har använts klart, är det dags att demontera och återvinna materialet i det.

Återvinning av material från litiumjonbatterier

I många processer förbränns plast och andra material men vårt koncept är att följa filosofin kring cirkulär ekonomi, och därför återvinns hela batteriet. Kvarvarande energi kan överföras till nätet innan batteriet demonteras säkert. De olika metall- och mineralkomponenterna extraheras genom vår unika, specialutvecklade teknik och det är det som gör vår lösning unik.

Läs mer