Energieffektivisering för bilverkstad

I bilverkstäder är den största energitjuven uppvärmning, vilket också återspeglas i fördelningen av deras energiförbrukning och på vintern kan förbrukningen till och med tredubblas.

Check­lista - så sparar ni el på en bilverkstad

1. Hantering av värme

Bilverkstäders garageportar är en stor anledning till att värmen i lokalen smiter ut då dessa öppnar och stängs ofta eller till och med hålls öppna för att förbättra ventilationen. I det fallet vore det smart att fokusera på att reparera ventilationen i lokalen, då reparationskostnaderna troligen betalar sig i lägre uppvärmningskostnader.

För de flesta bilverkstäder är värmeåtervinning av frånluft och avgasfläktar en lönsam investering. Det är också en bra idé att kontrollera fönstertätningar och annan isolering varje höst.

2. Utrustning på tomgång

Utrustning som t.ex. avgasfläktar bör alltid stängas av när de inte behövs. I många bilverkstäder är detta en självklar regel, i andra glömmer man bort utrustningen eller låter den medvetet vara på för att spara tid. Tidsbesparing bör granskas kritiskt: hur mycket tid sparas och täcker denna besparing energiförbrukningen?

3. Underhåll av utrustning och utrymmen

Utrustning och utrymmen som underhålls regelbundet förbrukar mindre el. Den gäller all utrustning från små maskiner hela vägen till luftkonditioneringen i hela utrymmet, och är också en fråga om arbetssäkerhet.

När det är dags att byta ut kompressorn är en kompressor med variabel effekt, som ger tryck vid behov, ett förnuftigt alternativ.

4. Rörelsestyrd belysning

Om hela bilhallens belysning styrs med en enda strömbrytare lönar det sig att överväga att dela upp belysningen på flera strömbrytare. Hela hallen behöver inte alltid vara upplyst, om bara en del av den används. Det kan också bra att investera i automatisk ljusstyrning.

 

Hur mycket el förbrukar en bilverkstad?

Bland Fortums företagskunder är snittförbrukningen för en bilverkstad 27 081,9 kWh/år. Som kund hos Fortum kan ni se er faktiska förbrukning i Fortum Online.

 

Dags att se över bilverkstadens elavtal?

Att bli mer energieffektiv är ett sätt att sänka företages elkostnader men det är också bra att se över vilket elavtal ni har. Ni kan läsa mer om våra bästa elavtal här. Företag med en årförbrukning under 100 000 kWh/år kan teckna ett nytt elavtal online. Företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh är varmt välkomna att kontakta oss så för offer och rådgivning. 
 

Teckna online på 2 minuter  Kontakta våra rådgivare    

Energieffektivisering i andra branscher

Industri

För indust­riella processer finns mycket att göra för energi­ef­fek­ti­vi­sering på ett övergri­pande plan, med syste­min­stal­la­tioner, investe­ringar och att hitta rätt kompetens.

Ta del av tipsen

Kontor

Hur mycket el kan man spara på ett kontor? Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan ett kontor spara mellan 15 och 20% på sin elräkning.

Ta del av tipsen

Detaljhandel

Hur mycket el kan man spara i en butik? Butiker har ofta energi­ut­ma­ningar i sin hantering av värme, kyla och venti­lation.

Ta del av tipsen

FAQ energieffektivisering på bilverkstad

Hur sparar man el på en bilverkstad?
Chevron down

1. Hantering av värme

2. Utrustning på tomgång

3. Underhåll av utrustning och utrymmen

4. Rörel­se­styrd belysning

Vad förbrukar mest el på en bilverkstad?
Chevron down

I bilverk­städer är den största energitjuven uppvärmning, vilket också återspeglas i fördel­ningen av deras energi­för­brukning och på vintern kan förbruk­ningen till och med tredubblas.

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.