Fortum och Cambrex – ett samarbete med säkerhet, flexibilitet och spårbarhet i fokus

Sedan många år tillbaka ansvarar Fortum Recycling & Waste för omhändertagande och hantering av farligt avfall från Cambrex. Det komplexa avfallet ställer höga krav på säkerhet, flexibilitet och spårbarhet. Med tiden har samarbetet fördjupats och utvecklats med fler uppdrag.

Cambrex är ett läkemedels- och kemiindustriföretag, som utvecklar processer och tillverkar aktiva läkemedelssubstanser.

Cambrex är ett läkemedels- och kemiindustriföretag, som utvecklar processer och tillverkar aktiva läkemedelssubstanser. Företaget har mer än 40 års erfarenhet, 2 200 medarbetare och verksamhet över hela världen, bland annat i Karlskoga.

I Cambrex tillverkningsprocess uppkommer avfall med hög materialkomplexitet. Ämnen som är exempelvis brännbara, giftiga och frätande kräver rätt kompetens för att hanteras på ett säkert sätt. Det handlar om allt från några få kilo med många olika substanser, till tusentals ton bulkkemikalier av några få slag.

Utökad kapacitet

Fortum Recycling & Waste är Cambrex huvudpartner för hantering av farligt avfall. För några år sedan tecknades ett avtal som omfattar ett heltäckande miljöserviceerbjudande inklusive administration, logistik, behandling, uppföljning och utveckling.

Cambrex ställer krav på att mottagningskapaciteten motsvarar avfallsgenereringen. Sedan samarbetet inleddes, har Fortum utökat kapaciteten för vissa fraktioner för att möta Cambrex behov. Under 2021 färdigställdes till exempel en ny utökad mottagningshall för fasta och halvfasta avfall.

– Cambrex behöver en flexibel samarbetspartner som kan ta hand om alla typer av komplexa avfall, både styckegods och bulk, med varierande volymer. Förändringar i tillverkningen kan innebära förseningar och att prognoser svänger, säger Stina Bergh, miljösamordnare på Cambrex.

Anpassad utrustning

För att säkra hanteringskedjan för alla inblandade har Fortum utvecklat och anpassat sin utrustning, så att den speglar den utrustning som Cambrex har.

– Utvecklingen har skett i samarbete mellan tekniker hos båda bolagen. Det har bland annat resulterat i en lösning för att hantera frätande material och en tömningstank för bulkavfall, som motsvarar en av de tankar som Cambrex har, säger Thomas Olsson, KAM för kemisk industri på Fortum Recycling & Waste.

Förutom ökad mottagningskapacitet och specialanpassad utrustning, är det viktigt att allt sker i rätt läge, att transporten kommer när den ska, att allt finns på plats, att tömning sker vid rätt tidpunkt och så vidare. Allt för att säkerställa en hanteringskedja med säkerhet i fokus.

– Det fungerar bra tack vare täta avstämningar med Cambrex. Vi har även ett nära samarbete med en logistikpartner som säkerställer att transportören har rätt utbildning, att alla vet hur de ska agera när de kommer till Cambrex, säger Thomas Olsson.

Se en kort video som beskriver vårt utökade samarbete

Utvecklas tillsammans

Enligt ny lagstiftning, som trädde i kraft i november 2020, krävs registrering av alla avsändare och mottagare i Naturvårdsverkets elektroniska system för farligt avfall.

När avtalet mellan Cambrex och Fortum förlängdes i maj 2021, adderades tjänsterna ”Full spårbarhet”, från plombering till destruktion, och ”Säkerhetsdestruktion av avfall”.

– Fortum förser oss med tydliga sammanställningar månadsvis. Ibland kräver myndigheter skriftliga intyg på att ett specifikt avfall har destruerats på ett visst sätt, då kan Fortum ta fram det också. Det fungerar bra med den redovisning och statistik vi får, säger Stina Bergh.

Samarbetet har utvecklats och fördjupats på flera sätt. Sedan några år tillbaka är Fortum även mottagare av slam från Cambrex reningsverk – en volymkritisk verksamhet där det är viktigt att få undan slammet för att undvika stopp i produktionen. I avtalet ingår att Fortum ska tillhandahålla containers för utökad lagring vid störningar, med lagringskapacitet för tre dagars produktion.

– Vi arbetar även med två utvecklingsprojekt tillsammans med Cambrex. Projekten kan handla om att effektivisera logistiken, reducera mängden avfall eller om att öka återvinningsgraden. Fortum har en egen organisation som jobbar med ständig förbättring och 80 procent av projekten är fokuserade på förbättringar åt större industrikunder där Fortum är huvudleverantör av miljöservicetjänster, berättar Thomas Olsson.

Som gjorda för varandra

Fortum och Cambrex har ett gott samarbete baserat på öppen kommunikation och regelbundna möten kring både operationella och taktiska frågor. Båda parter ser den geografiska närheten som en stor fördel.

– När avvikelser sker löser vi dem tillsammans. Vi har kontinuerliga avstämningsmöten då vi ser till att ärenden drivs framåt. Det är skönt med kort avstånd och personliga kontakter, att ha koll på vilka som är ”på andra sidan”, säger Stina Bergh.

– Vi har en bra dialog och ligger nära varandra, både geografiskt och vad gäller inriktning. Våra anläggningar är anpassade efter varandra, Fortums anläggning i Kumla är gjord för kemiskt avfall med stort fokus på säkerhet och vi har kompetens som matchar Cambrex behov, avslutar Thomas Olsson.

Se en video där vi beskriver hur vi tar hand om högriskavfall från Cambrex i Karlskoga

Thomas Olsson

Key Account Manager, Chemical Industry
Tel: +46703757820
thomas [punktum] olsson [snabel-a] fortum [punktum] com