Bulkleveranser och småkemikalier

Vi tar emot både bulkleveranser och småkemikalier till Fortum Waste Solutions.

Avfall i container

Stora mängder fast avfall kan ofta med fördel levereras i container eller på flak. I vissa fall kan det finnas begränsningar för storlek på container eller om avfallet kan tas emot i sidotippad bil.

Meddela oss när du bokar leveranstid om bilen behöver lossningshjälp, så finns personal och maskiner redo när bilen kommer. För att underlätta lossning då det finns risk för att avfallet fryser är det bra om du sandar eller saltar i botten av container.

Avfall i tankbil

Stora mängder flytande avfall levereras bäst i tankbil eller slamsug. Vissa avfallsslag kan vi emellertid inte ta emot på detta sätt, till exempel isocyanater och andra reaktiva produkter. Kontakta vår kundservice på telefon 019-30 52 00 eller skicka e-post till kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com om du är osäker på vilka avfallsslag som kan levereras i container/flak eller tankbil.

Småkemikalier

För vägtransport av kasserade ”småkemikalier” gäller, i de fall dessa är farligt gods, ADR-S (MSBFS 2018:5).

Sorteringsinstruktion

I Fortum Waste Solutions sorteringsinstruktion finns ett antal krav som baseras på den hantering och behandling som görs efter mottagandet. Nedan kan du ladda ner vår broschyr om småkemikalier.

Här kan du ladda ner Transportdokument (Godsdeklaration för farligt gods/Transportdokument för farligt avfall) - Excelfil