Avfallshanteringstjänster

Vi arbetar för problemfri avfallshantering hos alla typer av verksamheter. Vi genomför revisioner av avfallshanteringen för att förstå kundens processer och mål.

Cost efficient
Ekonomiska fördelar

Vi förbättrar våra kunders material- och energieffektivitet genom att erbjuda lösningar för återvinning och återanvändning.

Recycling and waste services
Miljömässiga fördelar

Effektivare material- och energihantering hos dig som kund ger långsiktiga fördelar för miljön.

Safety
Säkerhet

Vid en revision av din avfallshantering fokuserar vi på dina processer och mål och ett prioriterat fokusområde är säkerhet.

Avfallshantering

Om att vara en tillförlitlig leverantör

Som leverantör av heltäckande lösningar för avfallshantering tar vi ansvar för alla detaljer som rör avfallshanteringen: materialundersökningar, avfallhanteringsplan, avfallsbeskrivningar, personalutbildning, placering och underhåll av avfallsbehållare, användning och hantering av avfall samt rapportering. Därmed kan du lägga all energi på det viktigaste: din verksamhet.

Vi genomför revisioner av avfallshanteringen för att förstå kundens processer och mål. Utifrån dessa revisioner kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar, processutveckling, träning och utbildning med stark förankring i Forskning och utveckling samt behandlingsanläggningar.

Kunden sparar mycket tid när hela avfallshanteringen ligger i händerna på en tillförlitlig leverantör. Vi erbjuder en lång rad experttjänster som passar för just dina behov!

Vill du låta en expert ta hand om din avfallshantering? Kontakta oss och låt oss utvärdera din situation!

Kontakta oss

Kundservice Recycling & Waste

Tel: +46 19 30 52 00
kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com

Relaterade tjänster