Hydrometallurgisk återvinningsanläggning

Fortum har specialiserat sig på hydrometallurgisk bearbetning och erbjuder en innovativ lösning för användandet av värdefulla metaller i sido- eller avfallsflöden som innehåller metaller.

Hyrdometallurgisk återvinningsanläggning

Fortum har köpt det finska tillväxtföretaget, CrisolteQ, som specialiserat sig på återvinning av batterimetaller. Investeringen stärker Fortums ställning i Europa kring återvinning med hög förädlingspotential.

CrisolteQs utvecklade återvinningsteknologi grundar sig på hydrometallurgisk bearbetning och erbjuder en innovativ lösning för effektiv insamling av värdefulla metallkomponenter med en metod som ger lågt koldioxidavtryck.

Den hydrometallurgiska återvinningsverksamheten i Harjavalta bygger på industriellt samarbete med företag. Sidoflöden och avfall behandlas på plats och värdefulla materialflöden samlas in och återvinns kostnadseffektivt, med användning av ny teknik.

En viktig del av cirkulär ekonomi

”Samhällets elektrifiering kommer väsentligt att öka behovet av batterier i framtiden. Vi litar starkt på CrisolteQs utvecklade hydrometallurgiska process. Teknologin är en viktig del av vår affärsverksamhets cirkulära ekonomi och vi tror på dess framtid. Vi sätter de värdefulla metallerna åter i omlopp, vilket minskar miljöpåverkan från elbilars batterier.”

Kalle Saarimaa, chef för Fortum Recycling & Waste

Läs mer