Hydrometallurgisk återvinningsanläggning

Fortum har specialiserat sig på hydrometallurgisk bearbetning och erbjuder en innovativ lösning för användandet av värdefulla metaller i sido- eller avfallsflöden som innehåller metaller.

Fortum har köpt det finska tillväxtföretaget, Crisolteq, som specialiserat sig på återvinning av batterimetaller. Investeringen stärker Fortums ställning i Europa kring återvinning med hög förädlingspotential.

Crisolteqs utvecklade återvinningsteknologi grundar sig på hydrometallurgisk bearbetning och erbjuder en innovativ lösning för effektiv insamling av värdefulla metallkomponenter med en metod som ger lågt koldioxidavtryck.

Den hydrometallurgiska återvinningsverksamheten i Harjavalta bygger på industriellt samarbete med företag. Sidoflöden och avfall behandlas på plats och värdefulla materialflöden samlas in och återvinns kostnadseffektivt, med användning av ny teknik.

Kontakta oss för mer information