Ursprungsmärkning - var kommer elen från?

Alla elleverantörer måste ange sammansättningen av de energikällor som används vid produktion av elen man säljer, samt vilken miljöpåverkan de har. Vi på Fortum brinner för förnybara energikällor och vi driver utvecklingen mot helt förnybar energiförsörjning. Ett steg på vägen är att ge alla våra kunder el från 100 % förnybara energikällor. Vi kan dessutom garantera att den vattenkraft som vi levererar har producerats av Fortums svenska vattenkraftverk.

Fortums samlade elförsäljning i Sverige 2016

  • 90 % Förnybara energikällor; sol-, vind- och vattenkraft
  • 10 % Kärnkraft
  • CO2-utsläpp: 0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,004 g/kWh

El från 100% förnybara energikällor till våra kunder

Ursprunget på den el som som alla privat- och företagskunder får, som tecknat elavtal med Fortum Markets AB efter de 17 september 2014:

  • 100 % Förnybara energikällor; sol-, vind- och vattenkraft
  • CO2-utsläpp: 0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0 g/kWh (2015 års siffror)

Därför är det viktigt med ursprungsmärkning

Syftet med ursprungsmärkning är att det ska vara enklare för dig som kund att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris. Därför ska alla elhandelsföretag berätta för sina kunder om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför, det regleras i en lag som trädde i kraft i april 2006.