Ursprungsmärkning - var kommer elen från?

Som elbolag måste vi ange ursprung för den el som vi säljer, dvs. sammansättningen av de energikällor som används vid produktion av elen, samt vilken miljöpåverkan de har. På så sätt kan du som kund göra ett medvetet val av elbolag och elavtal.

Ursprungsmärkning - därför är det viktigt

Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön.

För att vi, som elleverantör, ska kunna garantera ursprunget på den el som vi säljer måste vi köpa så kallade ursprungsgarantier (UG). Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Dessa certifikat köps och säljs på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer.

Det är Energimyndigheten som godkänner vilka producenter som har rätt att få ursprungsgarantier (UG).

Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida.

Elen vi sålde i Sverige 2018

  • 100 % från förnybara energikällor; sol-, vind- och vattenkraft
  • CO2-utsläpp: 0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0 g/kWh