Hämtning, leverans, emballage och märkning

Innan hämtning eller leverans måste du boka en order hos vår kundservice. Farligt avfall får bara transporteras av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen och emballaget ska vara helt och funktionsdugligt.

Leverans

Boka alltid leveransdag

Innan hämtning eller leverans måste du boka en order hos vår kundservice. Ring oss i god tid på telefon 019-30 52 00 eller skicka e-post till kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com (kundservice[dot]rws[at]fortum[dot]com) för att vara säker på att få den hämtnings- eller leveransdag du önskar. Du får ett turnummer av oss när vi bokar. Turnumret ska uppges i vår vågstation när du kommer hit med din leverans. Du måste återkomma till oss med din beställning minst 5 dagar före leveransdagen.

Om du ska lämna styckegods behöver du skicka ett ifyllt transportdokument till oss minst en vecka innan leveransen anländer.

Har du inte en egen mall för transportdokument kan du använda någon av våra mallar, se nedan. Där hittar du även en instruktion för vad som behöver anges i transportdokumentet.

Tillägg nominell volym

Från och med den 1 juli 2023 gäller en ny regel (5.4.1.1.3.2) i ADR-S 2023 för dig som uppskattar mängden avfall som körs som farligt gods. 
Om det inte är möjligt att avgöra den exakta mängden avfall vid lastningstillfället kan du uppskatta mängden under vissa villkor. 
(Om du istället väger avfall som är farligt gods och har en exakt vikt, kan du bortse från denna information.) 

Läs mer här kring att uppskatta mängd och vilka villkor som gäller.
 

Säkerhetsutbildning för chaufförer som ska lämna avfall

Vi har krav på genomförd säkerhetsutbildning för alla chaufförer som ska lämna avfall till vår anläggning. Du hittar mer information här.

Anlita transportör & mottagare med tillstånd

Farligt avfall får bara transporteras av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Din kommun kan frivilligt ha tagit ansvar för att transporter bort farligt avfall. Kontakta miljökontoret i din kommun för att kontrollera vad som gäller för dig.

Emballage

Det emballage som ska användas för avfallet ska vara helt och funktionsdugligt. Det ska hålla under transporten till oss samt vid vår hantering. I många fall går det att använda returemballage. Hör med oss, så får du veta mer. Kontakta oss via telefon 019-30 52 00 eller via kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com (kundservice[dot]rws[at]fortum[dot]com).

Avfall i små förpackningar eller i små mängder, till exempel laboratorieavfall, förpackas bäst enligt vår instruktion för leverans av småkemikalier. Du hittar instruktionen här. Om avfallet som ska skickas klassificeras som farligt gods gäller regelverket ADR-S (vägtransport) respektive RID-S (järnvägstransport).

Säkra lösningar för transport och lagring av litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier som har nått slutet av sin livstid klassificeras som farligt avfall. Begagnade batterier måste packas separat från andra material. I synnerhet allvarligt skadade batterier kräver speciell expertis inom hantering, eftersom de kan vara extremt brandfarliga. Vi guidar dig genom hela processen för att säkerställa att alla relevanta lagar och regler följs och att transporten kan göras på ett säkert sätt. Läs mer om litiumjonbatterier och hur de tas om hand och återvinns.

Märkning

Varje enskilt emballage ska märkas med sitt kontraktsnummer. Märkningen ska vara beständig och väl synlig på emballaget. Om emballaget står på pall ska märkningen på varje enskilt emballage vara vänd utåt på pallen. Är avfallet farligt gods – kom ihåg UN-nummer samt transport – och varningsetiketter, då det krävs.

Viktigt att tänka på för vissa typer av avfall

Flytande avfall

Stoppa inte pinnar, plastpåsar och andra fasta föremål i avfall som är flytande. Det kan förstöra vår utrustning och orsaka kostsamma och onödiga produktionsstopp. Fyll inte emballaget till mer än 90 %! Helt fyllda emballage gör att avfallet kan spruta över den som öppnar emballaget, det kan också gå sönder om innehållet fryser.

Fast avfall

En stor del av det fasta avfallet sönderdelas. Stora, hårda föremål kan skada vår utrustning. Informera oss om ni har föremål i ert avfall som kan skada vår utrustning, så att vi kan ta hänsyn till detta vid vår bedömning.

Blanda inte avfall

Blanda inte olika avfallstyper i samma emballage, om vi inte särskilt kommit överens om detta. Dels kan det vara farligt och dels kan det försvåra behandlingen och bli kostsammare för dig. Enligt avfallsförordningen är det inte tillåtet att blanda olika slags avfall, om det inte görs för att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning.

Customer service

Kontakt - Återvinning & avfall

+4619305200

kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com (kundservice[dot]rws[at]fortum[dot]com)

Kundservice har öppet måndag-torsdag kl. 07.30-16.30, fredag kl. 07.30-16.00.

Växel +46 19 30 51 00
Öppettider växel vardagar kl. 07.30-16.00
Dag före röd dag kl. 07.30-15.00.

Vågstationen har öppet vardagar kl. 07.00-16.00
OBS! Sista tid för invägning är kl 15.00. Invägning, lossning och utvägning måste ha skett före kl 16.
Dag före röd dag kl. 07.00-15.00
Sista tid för invägning dag före röd dag är kl. 14.00. Invägning, lossning och utvägning måste ha skett före kl 15.00.

Fortum Waste Solutions AB, 692 85 Kumla
Besöksadress Kumla: Norrtorp 112
Adress till Vågstation i Kumla: Norrtorp 110

Infart vågen, avfall: N 59 7.059, E 15 16.528
Infart besökare: N 59 7.115, E 15 16.811

Infart leverera jordmassor: N 59 7.191, E 15 16.468

Krav på säkerhetsutbildning för chaufförer som ska lämna avfall till vår anläggning. Utbildningen ska vara genomförd före leverans. Läs mer här.