Producera egen el till företaget

Att producera egen el till företaget är ett bra sätt att dra ner på elkostnaderna. Vi hjälper er gärna med överskottet av er elproduktion.

Fördelar med att producera egen el

Fördelarna med att producera egen el för företaget är många. Nedan listar vi några av anledningarna till att ni bör överväga egen elproduktion:

1. Sänka företagets driftskostnader

Det finns inga begränsningar i hur mycket el företaget får producera. Det innebär att företaget skulle kunna bli i princip självförsörjande när det kommer till elproduktion. Skulle ni dessutom få ett överskott i produktionen har ni möjlighet att sälja er egenproducerade el tillbaka till oss.

2. Minskat klimatavtryck

Genom att välja en förnybar energi källa, såsom solenergi, vattenkraft eller vindkraft, har ni som företag möjlihet att genom er egen energiproduktion minska ert klimatavtryck genom minskade koldioxidutsläpp.

3. Skattereduktion genom att producera egen el

Genom att välja en förnybar energikälla när Ni producerar er egna el har Företaget möjlighet att få en skattereduktion om 60 öre per kWh. För mer information om skattereduktion för egenproducerad el besök Skatteverket

4. Mindre känslig mot förändringar i elmarknaden

 Att producera egen el ger företaget möjligheter att bli mindre känslig mot svängningar på elmarknaden vilket innebär att ni inte blir lika känsliga mot pristoppar.

Solceller

Vill ert företag producera egen el? Då är solceller ett bra alter­nativ.

  • Ger större frihet och lägre energi­kost­nader
  • Under­hålls­fritt
  • Sälj ert överskott till oss
Läs mer här

Vindkraftverk

Vill ert företag producera egen el? Vindkraft kan då var alternativet för er. 

  • Producera egen el utan utsläpp och förore­ningar
  • Ger lägre energikostnader
  • Sälj överskottet till oss
Läs mer här

Vattenkraft

Vill ert företag producera egen egen el? Vattenkraft kanske är alternativ för er?

  • Spara pengar på företagets elräkning.
  • Minskar beroende av fossila energikällor.
  • Ni kan sälja överskottet tillbaka till oss på Fortum.
Läs mer här

Sälj överskottet av er elproduktion

Om ni får överskott i er elproduktion så kan ni välja att sälja er egenproducerade el tillbaka till elnätet. Detta gör det möjligt för andra att nyttja er el samtidigt som företaget har möjlighet att genrerera inkomster till verksamheten. Vi hjälper gärna er med ert överskott!

Läs mer här  

Vanliga frågor och svar om egen elproduktion

Hur mycket el får ett företag producera själv?
Chevron down

Det finns inget tak på hur mycket el ni får producera med sol- och vindkraft. Om ni producerar mer el än ni förbrukar kommer elen att gå tillbaka till nätet. Ni kan då få en mindre ersättning från ert elnätsbolag och ni kan även sälja överskottet till oss på Fortum. 

 

Får företag producera egen el?
Chevron down

Ja, företag får producera egen el som de kan använda själva och sälja

Kan ett företag bli självförsörjande på el?
Chevron down

Ett företag kan bli självförsörjande på el om de har tillräckligt med produktion för att täcka sin egna förbrukning. 

 

Vad är nätnytta?
Chevron down

Om ert företag producerar egen el får ni en ersättning från ert elnätsbolag eftersom ni hjälper till med elproduktion. 

 

 

Vill ni veta mer om att producera egen el och att sälja överskottet?

Certifiering: