Vår energiproduktion

Det moderna samhället kräver mer energi än någonsin. För att möta den ökade efterfrågan använder vi pålitliga produktionsmetoder som vattenkraft och kärnkraft. Vi vill samtidigt skynda på övergången till en framtid med ren energi, genom stora investeringar i solkraft och vindkraft.

Vår energiproduktion 2021

78.0

elektricitet (TWh)

24.9

värme (TWh)

61%

global andel CO2-fri elproduktion

New contract

Teckna elavtal med fossilfri el

Se ditt elpris och teckna elavtal smidigt på 2 minuter

Energi för en renare värld
Climate and resources

Se hur vi minskar vår miljöpåverkan

Vårt mål är att gå mot ett energisystem med låga koldioxidutsläpp och optimal resurseffektivitet.

Vision and strategy

Utforska vår vision och bli del av förändringen

Få en snabb överblick över vad vi vill uppnå i framtiden.

Här hittar du alla våra kraftverk

Produktionskapacitet 2020

Fortums produktionskapacitet, 31 dec 2020
Chevron down
MW Finland Sverige Ryssland Tyskland Storbritannien Nederländerna Annat TOTALT
Vattenkraft 1 553 4 895 - 1 991 - - - 8 439
Kärnkraft 1 487 3 361 - - - - - 4 848
Kraftvärme 375 455 3 497 3 222 - 525 355 8 249
Kondenseringskraft 565 1 162 12 151 6 383 6 401 1 070 428 28 160
Vindkraft - - 35 - - - 101 136
Solkraft - - 35 - - - 250 285
TOTALT 3 980 9 873 15 718 11 596 6 401 1 595 1 134 50 297

 

Fortums värmeproduktionskapacitet, 31 dec 2020
Chevron down
MW Finland Norge Ryssland Tyskland Polen Nederländerna Annat TOTALT
Värme 1 417 888 11 010 3 061 941 1 133 1 061 19 511