Vår energiproduktion

Det moderna samhället kräver mer energi än någonsin. För att möta den ökade efterfrågan använder vi pålitliga produktionsmetoder som vattenkraft och kärnkraft. Vi vill samtidigt skynda på övergången till en framtid med ren energi, genom stora investeringar i solkraft och vindkraft.

Vår energiproduktion 2022

44.2

elektricitet (TWh)

5.3

värme (TWh)

97%

global andel CO2-fri elproduktion

New contract

Teckna elavtal med fossilfri el

Se ditt elpris och teckna elavtal smidigt på 2 minuter

Se ditt elpris

Energi för en renare värld

Climate and resources

Se hur vi minskar vår miljöpåverkan

Vårt mål är att gå mot ett energisystem med låga koldioxidutsläpp och optimal resurseffektivitet.

Läs mer
Vision and strategy

Utforska vår vision och bli del av förändringen

Få en snabb överblick över vad vi vill uppnå i framtiden.

Vår vision och strategi

Här hittar du alla våra kraftverk

Till alla kraftverk (engelska)

Fortums produktion i Sverige

Fortums produktion i Sverige
Chevron down

• 25 TWh elproduktion – cirka 20 procent av svensk elanvändning, 15 procent av svensk elproduktion

• 120 st vattenkraftverk

• Minoritetsägare i kärnkraftsverken Forsmark och Oskarshamn

• Minoritetsägare i Solbergs vindkraftspark

• Fortumkoncernens totala produktion (på engelska) hittar du här.