Avtalsvillkor Företag

För våra elhandelsavtal tillämpar vi elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el. Dessutom gäller Fortum Markets AB:s särskilda avtalsvillkor för näringsidkare, som innehåller viktig information om bland annat de olika avtalsformerna, uppsägningstider och lösenavgifter.

Avtalsvillkor för el - företagskund

Särskilda avtalsvillkor elhandel (Svenska)

Sammanfattning av Fortums särskilda avtalsvillkor för företagskunder

Special terms and conditions (English)

Allmänna avtalsvillkor elhandel (Svenska)

General terms and conditions (English)

Försäljningsvillkor för anvisad elleverans

Försäkran samt villkor industriell verksamhet och yrkesmässig växthusodling

Villkor för Prissäker

Villkor för Miljötrygg

Villkor för Samfakturering

Villkor för Fortum Online och Fortum Online Pro

Villkor för Fortum Plus

Villkor för köp av Solelanläggning

Villkor Elproduktion För Näringsidkare

Bolagsinformation

Fortum Markets AB
org.nr. 556549-0678

 

Letar du efter våra avtalsvillkor för privatkunder?

Avtalsvillkor Privatkunder
Certifiering: