Entreprenörer - säkerhet

I våra principer för arbetarskydd ingår det att Fortum Waste Solutions är en trygg arbetsplats för alla. Vi har ett övergripande mål om nollvision när det gäller olyckor. Detta gäller för alla medarbetare samt inhyrda entreprenörer.

Fortum Waste Solution ABs mål är att ha en hög säkerhet inom både arbetsmiljö och yttre miljö. I vår verksamhet ska personsäkerheten och omtanken om miljön alltid komma i första hand. För att kunna hålla de höga krav som ställs på vår verksamhet är det viktigt att alla rutiner noga följs av alla.

Krav på SSG Entre-pass

Fortum Waste Solution AB har krav på giltigt SSG Entré-pass för entreprenörer som ska få tillträde till företagets anläggningar.

Företaget ingår i ett industrigemensamt koncept som heter SSG Entré och det går ut på att alla anställda hos entreprenadföretag som utför arbeten på Fortum Waste Solution ABs anläggningar ska genomgå en interaktiv säkerhetsutbildning på webben innan de kommer till anläggningarna för att arbeta. Godkänd utbildning resulterar i att den anställde får ett Entre-pass, vilket alltså ger tillträde till arbetsområdet.

Entrépasset är personligt, dvs du kan inte låta någon annan genomföra utbildningen och skaffa Entrepass för din räkning. Det handlar om din egen säkerhet och att du personligen ska ha fått information om Fortum Waste Solutions särskilda säkerhetsregler samt allmän information om arbetsmiljöregler.

Entrepasset gäller hos många

Entre-passet är industrigemensamt och gäller för tillträde till alla anslutna industrianläggningar till SSG Entre under tre år. SSG svarar för administration av Entre-pass. Förutom den industrigemensamma utbildningen behöver du som entreprenör genomföra en utbildning som gäller Fortum Waste Solution ABs lokala säkerhetsregler. Vår lokala utbildning ingår i den digitala utbildningen.

Genomförande och uppföljning

Vid upphandling av en entreprenad ställer Fortum Waste Solution krav på att säkerhetsutbildning ska genomföras enligt ”SSG 2200 - Krav på säkerhetsutbildning för entreprenörer”. Entreprenadföretaget ska registrera sig på www.ssg.se och får sedan inloggningsuppgifter för att kunna genomföra utbildningen.

Inom SSG heter vi Fortum Waste Solution AB.

När utbildningen har genomförts och personen godkänts utfärdas ett Entre-pass. Entre-passet ska alltid kunna uppvisas på begäran. Entreprenören får därmed tillgång till arbetsplatsen. Under entreprenadens genomförande följs säkerheten upp på sedvanligt sätt via skyddsronder mm.

En avgift per anställd tas ut enligt gällande prislista för administration av utbildning och Entre-pass. SSG fakturerar denna avgift i samband med att entreprenadföretaget registrerar de anställda som ska genomgå utbildningen.

Har du frågor om SSG Entre, kontakta SSG Support, tel. 060-141510, support [snabel-a] ssg [punktum] se.

Hör gärna av dig om du har några frågor som gäller arbetsmiljö- och säkerhet. Ta kontakt direkt med din kontaktperson eller med Fortum Waste Solutions ansvarige för SSG, Patrik Solid telefon 070-375 78 16.

Välkommen till Fortum Waste Solutions i Sverige!