Vad innebär energieffektivisering?

Energieffektivisering betyder att man använder el på ett smartare och mer effektivt sätt, vilket i många fall resulterar i att företaget sänker sin elförbrukning och sina elkostnader.

Varför är Energieffektivisering viktigt för ditt företag? 

Energieffektivisering innebär att ni som företag använder er el på ett smartare sätt genom att exempelvis se över ventilation, belysning och och på så vis inte bara har möjlighet att minska Er energiförbrukning och driftskostander men också har möjlighet att minska företagets klimatpåverkan. Hur blir man energieffektiv? På denna sida har vi samlat våra bästa tips för att ni ska komma igång!

Hur kan företag energieffektivisera?

Energieffektivisering är något som alla företag bör arbeta med kontinuerligt. Genom att genomföra små, enkla förändringar i företagets rutiner kan ni minska energiförbrukningen med 10-20 %, helt utan investeringar. Dessa förändringar kan vara:

1. Se över belysningen i lokalerna

Ett enkelt sätt att energieffektivisera företagets byggnader är att se till att ni använder energisnåla lampor och släcker i de delar av lokalerna som inte använder. Finns möjlighet kan ett tips vara att installera rörelsesensorer. På så vis är belysningen bara tänd i de delar av lokalerna som används.

2. Ventilationen i lokalerna

Står ventilationen på även fast lokalerna är tomma? Att optimera ventilationen och anpassa den efter tider när ni är på plats är ett enkelt sätt att energieffektivisera i företagets fastigheter och samtidigt dra ner på företagets elkostnader.

3. Energikartläggning

Genom energikartläggning kan ni som företag analysera er elförbrukning och få koll på vilka områden som kan förbättras. Därmed kan ni se vilka områden där ni kan minska er elförbrukning och minska era kostnader. Vem som får göra en energikartläggning och hur det går till är beroende på vilken storlek ert företag har. För mer information läs vår Guide till Energikartläggning

Om ni är intresserad av att lära er mer tips specifika till just Er bransch så spana in tipsen nedanför. Där har vi nämligen samlat våra bästa tips för olika branscher!

4. Energirådgivning

Energiråd­givning är en viktig del i energi­ef­fek­ti­vi­sering. Det innebär att gen energirådgivare ger specifika råd om hur ert företag kan optimera användningen av el på arbetsplatsen och i industriella processer genom att identifiera och implementera energibesparande åtgärder och tekniker. Läs mer om energirådgivning här. 

Bli ett energieffektivt företag

I den här videon berättar Patrik Hamberg, Head of Enterprise på Fortum Sverige, vad energieffektivisering är och hur ni som företag kan komma igång. 

Energieffektivisering för olika företag

Kontor

Hur mycket el kan man spara på ett kontor? Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan ett kontor spara mellan 15 och 20% på sin elräkning.

Ta del av tipsen

Detaljhandel

Hur mycket el kan man spara i en butik? Butiker har ofta energi­ut­ma­ningar i sin hantering av värme, kyla och venti­lation.

Ta del av tipsen

Restaurang

Många restau­ranger har elektronisk utrustning, venti­lation och belysning igång dygnet runt. Genom att synliggöra energitju­varna och ändra ert beteende kan ni göra stor skillnad.

Ta del av tipsen

Hotell

Inom servicebran­scher som hotell finns en hel del potential när det gäller energi­ef­fek­ti­vi­sering. Med ökad kunskap och relativt små beteen­de­för­änd­ringar finns det mycket pengar att spara.

Ta del av tipsen

Bilverkstad

I bilverk­städer är den största energitjuven uppvärmning, vilket också återspeglas i fördel­ningen av deras energi­för­brukning och på vintern kan förbruk­ningen till och med tredubblas.

Ta del av tipsen

Industri

För indust­riella processer finns mycket att göra för energi­ef­fek­ti­vi­sering på ett övergri­pande plan, med syste­min­stal­la­tioner, investe­ringar och att hitta rätt kompetens.

Ta del av tipsen

Bostadsrättsförening

Vad kan en bostads­rätts­för­ening göra för att spara el? Här har vi samlat en lista för ett er brf ska bli mer energi­ef­fektiv.

Ta del av tipsen

Jordbruk

Hur mycket el kan ett jord- eller lantbruk spara? Beroende på vilken inriktning bruket har finns olika åtgärder att göra. Här har vi samlat några generella tips.

Ta del av tipsen

Spara el hemma

När ni har tagit tag i företagets elförbrukning och sänkt era elkostnader där kanske ni vill spara el i hemmet också. Vill du läsa mer kring smart energianvändning i hemmet? Läs mer här

Kom igång med energi­ef­fek­ti­vi­sering med Fortum Online

I vårt digitala verktyg Fortum Online kan ni följa er elförbrukning för att se vilka energieffektiviserings aktiviteter som ger effekt.

Läs mer om Fortum Online  

FAQ energieffektivisering

Vad är energieffektivisering?
Chevron down

Energieffektivisering betyder att man använder el på ett smarare och mer effektivt sätt, vilket i många fall resulterar i att man sänker sin elförbrukning och sina elkostnader. Genom att bli ett mer energieffektivt företag bidrar ni också till samhället och miljön. Hur blir man energieffektiv? Vi har nedan samlat branschspecifika tips för att ni ska komma igång.

Hur kan ett företag spara el?
Chevron down

Det finns många saker ett företag kan göra för att spara el. Beroende på vilken bransch man agerar inom finns det specifika tips. Här är några generella tips för företag: 

  • Byt till LED lampor
  • Installera rörelsesensorer på belysningen 
  • Sänk värmen några grader
  • Isolera fönster och dörrar
  • Stäng av elektronisk utrustning och maskiner när de inte används. 
Kan jag följa mitt företags elförbrukning?
Chevron down

Ni kan följa företagets elförbrukning i Fortum Online. Där kan ni se er förbrukning månad för månad, dag för dag och i vissa fall timme för timme. 

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.