Litiumjonbatterier

För elektrifiering av trafiken och elproduktion med förnybar energi behövs ny batteriteknologi. Ett koldioxidneutralt samhälle är beroende av utveckling av litiumbatterier och batteriteknologi. Litiumjonbatterierna innehåller värdefulla metaller som kobolt, mangan och nickel, vars tillgång är knapp och efterfrågan ökar i framtiden. Detta hållbarhetsproblem är en utmaning, som vi är med och löser. Med hjälp av vår innovativa batteriteknologi kan vi återvinna över 80 % av materialen i litiumjonbatterierna.

Som pionjärer inom användning av förnybar energi är vi med och förnyar batteriernas värdekedja genom att förlänga litiumjonbatteriernas livscykel. Vi använder batterier i vår energiproduktion och energilagring till exempel i våra vattenkraftverk i Finland och Sverige, där Nordens största batterier används.

Över tid när effekten försvagas, fungerar nödvändigtvis inte litiumjonbatterierna längre tillräckligt bra i sitt ursprungliga användningssyfte. Då kan man använda batterier till exempel i solkraftverk och lagra energi även när solen inte skiner. Vi genomför som bäst ett pilotprojekt kring återanvändning av använda batterier.

Som pionjärer kring hantering av farligt avfall ser vi till att hantera, lagra samt transportera litiumjonbatterier säkert. När batteriets livscykel är slut återvinner vi batteriernas material, plaster och metaller miljövänligt och ansvarsfullt. Tack vare vår enastående hydrometallurgiska process kan vi tillvarata värdemetaller, kobolt, mangan, nickel samt i ett senare skede även litium som finns i batteriernas svarta massa och vi kan återvinna över 80 % av litiumjonbatteriernas material. Råmaterialet från återvinningen används i tillverkningen av batterimaterial, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan. Återvinningsmetoden passar för alla industribranscher som använder litiumbatterier och erbjuder en miljövänlig lösning bland annat för återvinning av batterier från elbilar.

Återvinningslösning för litiumjonbatterier

Vår innovativa återvinningslösning möjliggör att över 80 % av litiumjonbatteriernas material kan tas tillvara och används på nytt i batteriproduktionen. Materialens höga återvinningsgrad grundar sig på en unik hydrometallurgisk process.

Läs mer