Återvinning av bottenaska

Bottenaska är en biprodukt från processerna i energiåtervinningsanläggningar. Med vår toppmoderna återvinningslösning återvinner vi de värdefulla mineraler och metaller som bottenaskan innehåller och som annars skulle gå förlorade.

Vi erbjuder tjänster för återvinning av bottenaska från energiåtervinningsanläggningar. Vårt servicekoncept är kostnadseffektivt och mångsidigt och kan skräddarsys för att passa kundernas behov. Vi utvecklar och uppfinner ständigt nya lösningar för återvinning och produktifiering av metaller och mineraler.

Flexibel, kundorienterad tjänst

Vår återvinningstjänst för bottenaska är kostnadseffektiv och snabb och kan skräddarsys för att passa kundernas behov. Vi har ett tiotal sorteringsenheter som för närvarande är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Baltikum. Bearbetningskapaciteten för dessa enheter är dryga 700 000 ton årligen. Våra flexibla sorteringsenheter kan flyttas från en bearbetningsplats till en annan och vara i drift inom en dag.

Toppmodern process

Vår återvinningsprocess maximerar metallutvinningen från bottenaskan. Den nya tekniken frigör även små mängder värdefulla metaller som traditionella metoder inte har kunnat återvinna. Vi utvecklar och uppfinner ständigt nya lösningar för både metall- och mineralutnyttjande.

Den återvunna mineralfraktionen kan köpas som Fortum Gravo®-produkter som är utformade för vägar och andra anläggningskonstruktioner, till exempel för filtrering och förstärkningslager. I Sverige kan Fortum Gravo nyttjas inom tillståndsgivet område. Andra regler gäller i Finland.

Bidrar till den cirkulära ekonomin

Återvinningen av bottenaska och utnyttjande av de återvunna mineralerna hjälper till att spara på naturresurserna och bidrar till den cirkulära ekonomin. Återvinning av metall minskar CO2-utsläppen med så mycket som 90 % jämfört med basproduktionen av metall. Därför är det viktigt att maximera återvinningen av värdefulla metaller.

Fortums anläggning för återvinning av bottenaska

Så här fungerar Fortums anläggning för sortering av slaggrus och återvinning av metaller. 

Titta på videon!

Kontakta oss

Jessica Rydén

Commercial Director Ash & Slag
Tel: +46 76 544 46 24
jessica [punktum] ryden [snabel-a] fortum [punktum] com