Rörligt elpris för företag

Ett rörligt elpris följer svängningarna på den nordiska elbörsen. Det pris som används för prissättning av rörligt elpris utgörs av Fortums inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt prisområde. Alla våra företagskunder som har en årsförbrukning under 100 000 kWh får fossilfri el. Förbrukar ni mer el får ni vår nordiska elmix.

Fortum Företag - Rörligt Elavtal

Fördelar med ett rörligt elavtal

 • Check Ingen bindningstid
 • Check Möjlighet till lågt elpris
 • Check Följer marknadspriset

Hur fungerar ett rörligt elavtal? 

Med ett rörligt elavtal ändras elpriset från månad till månad om man har schablonmätning och timme för timme om man har timmätning. Historiskt sett har elavtal med rörligt elpris gett ett bättre elpris över tid och därmed en lägre kostnad eftersom man kan följa med marknaden ner. 

Vilka företag ska välja rörlig elpris? 

Ett rörligt elavtal passar de företag där elkostnaden är en liten del av  verksamhetens totala kostnadsmassa och kan klarar av tillfälliga pristoppar. 

Vad är skillnaden på ett timmätt rörligt elavtal och ett schablonmätt rörligt elavtal?

En annan fördel med ett rörligt elavtal är att man har större möjlighet att styra sin elförbrukning till biligare timmar på dygnet. Detta gäller dock endast om man har timmätning. Vilka företag tjänar på att byta till timmätning? En generell regel att förhålla sig till:

 • För de företag som har verksamhet på natten är timmätning väldigt bra.
 • För de företag som har verksamhet på dagtid tjänar man i regel mer på att ha schablonmätning.

Här kan ni läsa mer om skillnaden mellan schablonmätta elavtal och timmätta elavtal.

"Om man har en bra relation är inte det sista öret så viktigt"

Heat Restauranger

Restau­rang­kedjan Heat Restau­ranger valde ett flexibelt elavtal med tillägg­s­tjänsten Samfak­tu­rering som under­lättar deras administ­rativa arbete. Valet av elbolag avgjordes av en trovärdig kontakt­person.

Läs hela kundcaset

Våra andra elavtal till företag

Fortum Smart

Fördelar med Fortum Smart

 • Mål att slå det rörliga elpriset varje månad
 • Smarta elinköp av experter när priset är lågt
 • Utnyttjar elmarknadens svängningar till er fördel

Passar företag med en årsförbrukning under 100 000kWh. 

Fortum Portföljförvatlning

Fördelar med Fortum Portföljförvaltning

 • Med mål om att få det lägsta elpriset över tid
 • Sprider riskerna och ger ett jämnare elpris
 • Smarta elinköp av experter när priset är lågt

Passar företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh.

Rörligt elpris

Ett elavtal med rörligt elpris följer marknadens svängningar och priset varierar från dag till dag.

 • Passar er som är okej med att priset varierar.
 • Chans till lägre pris under årets varmare månader.
 • Ingen bindningstid.

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.