Om energimarknaden

Här hittar ni information och kunskap om elmarknaden, lagar och regler, nyheter med mera. Ni hittar även en del användbara länkar.

Kvotplikt och elcertifikat

För att stimulera utbyggnaden av förnybar produktion införde Sverige 2003 systemet med elcertifikat.

Läs om kvotplikt och elcertifikat

Historiska elpriser

Se hur det rörliga elpriset har utvecklats under de senaste åren

Historiska elpriser

Energiskatt

Enligt svensk lag är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Skatten beror både på vilken verksamhet som bedrivs och var i landet elenergin används.

Om skattesatser och skattereduktion
Certifiering: