Carbon2x

Fortum lanserar ett banbrytande pilotprojekt med målet att producera nytt material från koldioxidutsläppen från avfallsförbränning
Fortum Carbon2x koncept

Carbon2x

Varje år genererar européer nästan 100 miljoner ton icke-återvunnet avfall som omvandlas till energi. Förbränning är en viktig del av det nuvarande avfallshanteringssystemet. Men vi kan ännu bättre. Vi på Fortum anser att all koldioxid hör hemma inom återvinningen. Det innebär att även utsläppen omvandlas till nya råvaror. För att kunna göra det här i större omfattning behöver vi hitta nya sätt att tänka kring koldioxid inom återvinningen. Vår lösning heter Carbon2x.

Fortum har som mål att återanvända, återvinna och utnyttja så mycket som möjligt av avfallsflödet.

Enligt våra beräkningar kan Carbon2x-programmet bidra till att avsevärt förbättra återvinningsgraden för plastförpackningar. Genom att använda konceptet i större skala kan Finland fördubbla återvinningsgraden för plastförpackningar i förhållande till den aktuella nivån till år 2030. Samtidigt kan 90 % av koldioxiden som släpps ut i atmosfären avskiljas och absorberas i produkter.

Fortum Carbon2x: Rethinking CO2

Viktiga fördelar med Carbon2x

Circular economy
Cirkularitet

Carbon2x ökar cirkulationen av material genom att komplettera den mekaniska återvinningen. Det kommer alltid att finnas material som inte kan återvinnas längre eller inte alls. Eftersom dessa används som energi avskiljer Carbon2x den koldioxid som släpps ut vid förbränningen och omvandlar den till nya råvaror.

Energy production
Nya hållbara material

Carbon2x omvandlar avfall till värdefulla råvaror för nya produkter, t.ex. plast av hög kvalitet som kan användas till livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Det här har av hygienskäl inte varit möjligt med mekaniskt återvunnen plast.

Climate and resources
Klimatåtgärder

Carbon2x gör det möjligt att minska koldioxidavtrycket genom att avskilja och återvinna koldioxid (CCU) från avfallsförbränningen. Det kan bidra till att minska koldioxidutsläppen hos hundratals avfallskraftverk enbart i Europa.

Nya sätt att tänka kring koldioxid

Avskiljning och utnyttjande av koldioxid kommer att spela en avgörande roll när det gäller att motverka klimatförändringarna och främja en cirkulär ekonomi. Carbon2x gör det möjligt att använda avfall som energi och ta återvinningen till en molekylär nivå utan utsläpp.

Läs mer

Fortum lanserar ett nytt pilotprojekt

Fortum lanserar ett pilotprojekt vid sin avfallsförbränningsanläggning i Riihimäki i Finland med målet att avskilja anläggningens koldioxidutsläpp och använda dem som råvara i produktionen av nya material av hög kvalitet, till exempel plast.

Läs mer

Tony Rehn

Program Director
Tel: +358404855857
tony [punktum] rehn [snabel-a] fortum [punktum] com