GDPR och Fortum - Vi bryr oss om din integritet

Välkommen till Fortums sida om integritetsskydd och hantering av personuppgifter. Ditt förtroende är viktigt för oss och vi tar skyddet för din personliga integritet på största allvar. Här har vi samlat information om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personliga uppgifter.

EU:s  allmänna dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) började gälla den 25 maj 2018. Den syftar till att stärka säkerheten och skyddet för personuppgifter inom EU. 

Nedan kan du hitta information om hur vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter.

Är du privatkund? Läs vår integritetspolicy i sin helhet här  (uppdaterad policy börjar gälla 1 december 2019)

Är du företagskund? Klicka här för att läsa ingritetspolicy för dig som företagskund (uppdaterad policy börjar gälla 1 december 2019)

Är du jobbsökande eller medarbetare? För att läsa aktuell integritetspolicy för jobbsökande klicka här och medarbetare klicka här

F24

Varför samlar vi in personuppgifter?

Specifika ändamål

Vi behöver samla in och behandla dina personuppgifter för många olika ändamål och på flera olika sätt. Det handlar om information i samband med vår kundrelation, exempelvis när du tecknar ett elavtal med oss, köper solpaneler, ringer kundservice eller loggar in i våra onlinetjänster.

Vi behandlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga och för bestämda och specifika ändamål.

Exempel på personuppgifter vi behandlar

Några exempel på information som vi kan ha om dig är personlig information, som t.ex. namn och kontaktuppgifter, information om egendom och din energiförbrukning eller hur du använder webbtjänster som Mitt Fortum. 

Läs mer om vilka personuppgifter vi behandlar i vår integritetspolicy.

F8

Dina uppgifter är i säkert förvar

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar alltid nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter som Fortum behandlar skyddas av en mängd olika IT-system, som är utformade för att förhindra, upptäcka och/eller registrera obehörig behandling av personuppgifter. Servrarna som innehåller personuppgifter och deras säkerhetskopior finns i låsta och bevakade lokaler och endast vissa utvalda personer kan få tillgång till uppgifterna.

 

Noggrann hantering av personuppgifter

Vi hanterar behörigheter så att endast autoriserade personer har tillgång till personuppgifter, vi använder brandväggar och pseudonymisering av data.

Vi tar fram detaljerade instruktioner och utbildningar kring säker hantering av personuppgifter och vi gör noggranna urval av samarbetspartners, som kan garantera en säker behandling av personuppgifter.

F21

Vad används mina personuppgifter till?

Bestämda och specifika ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter endast för i förväg bestämda och specifika ändamål. Personuppgifter behandlas i samband med våra kundrelationer, vår kommunikation och marknadsföring, när vi fakturerar, utvecklar våra tjänster och produkter och optimerar vårt webbinnehåll.

För mer detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.  

Vi säljer inte information

Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag.

Vi kan däremot dela din information med tillförlitliga underleverantörer (s.k. personuppgiftsbiträden) som hanterar personuppgifter för vår räkning, till exempel i samband med fakturering eller installationer. 

F29

Om cookies och hantering av mina personuppgifter

Uppdatera mina uppgifter

Du kan ringa kundservice på 020-46 00 00 om du vill hantera den kund- och avtalsinformation som finns hos oss.

Information om mina personuppgifter

Som kund har du flera rättigheter rörande dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dessa rättigheter i vår integritetspolicy.

Cookies

Vi använder cookies eller liknande tekniker på våra webbplatser, men aldrig på ett sätt som äventyrar integritetsskyddet för dina personuppgifter. 

Specifika ändamål

Vi behöver samla in och behandla dina personuppgifter för många olika ändamål och på flera olika sätt. Det handlar om information i samband med vår kundrelation, exempelvis när du tecknar ett elavtal med oss, köper solpaneler, ringer kundservice eller loggar in i våra onlinetjänster.

Vi behandlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga och för bestämda och specifika ändamål.

Exempel på personuppgifter vi behandlar

Några exempel på information som vi kan ha om dig är personlig information, som t.ex. namn och kontaktuppgifter, information om egendom och din energiförbrukning eller hur du använder webbtjänster som Mitt Fortum. 

Läs mer om vilka personuppgifter vi behandlar i vår integritetspolicy.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar alltid nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter som Fortum behandlar skyddas av en mängd olika IT-system, som är utformade för att förhindra, upptäcka och/eller registrera obehörig behandling av personuppgifter. Servrarna som innehåller personuppgifter och deras säkerhetskopior finns i låsta och bevakade lokaler och endast vissa utvalda personer kan få tillgång till uppgifterna.

 

Noggrann hantering av personuppgifter

Vi hanterar behörigheter så att endast autoriserade personer har tillgång till personuppgifter, vi använder brandväggar och pseudonymisering av data.

Vi tar fram detaljerade instruktioner och utbildningar kring säker hantering av personuppgifter och vi gör noggranna urval av samarbetspartners, som kan garantera en säker behandling av personuppgifter.

Bestämda och specifika ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter endast för i förväg bestämda och specifika ändamål. Personuppgifter behandlas i samband med våra kundrelationer, vår kommunikation och marknadsföring, när vi fakturerar, utvecklar våra tjänster och produkter och optimerar vårt webbinnehåll.

För mer detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.  

Vi säljer inte information

Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag.

Vi kan däremot dela din information med tillförlitliga underleverantörer (s.k. personuppgiftsbiträden) som hanterar personuppgifter för vår räkning, till exempel i samband med fakturering eller installationer. 

Uppdatera mina uppgifter

Du kan ringa kundservice på 020-46 00 00 om du vill hantera den kund- och avtalsinformation som finns hos oss.

Information om mina personuppgifter

Som kund har du flera rättigheter rörande dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dessa rättigheter i vår integritetspolicy.

Cookies

Vi använder cookies eller liknande tekniker på våra webbplatser, men aldrig på ett sätt som äventyrar integritetsskyddet för dina personuppgifter. 

Vanliga frågor om integritetsskydd

Var hittar jag mina personuppgifter?

Information om ditt elavtal och din förbrukning hittar du enklast via den inloggade webbtjänsten Mitt Fortum eller vår app "Fortum Mina sidor". 

Om du inte använder Mitt Fortum så kan du skapa ett konto och logga in härifrån.

Information om Charge & Drive (våra tjänster rörande elbilsladdning) som t.ex din laddhistorik och betalinformation, finns tillgänglig i appen "Charge & Drive".

Om du vill veta vilken information vi har om dig så kan du ladda ner ett personutdrag härifrånInloggning sker via BankID och med personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDDNNN.

Hur uppdaterar jag min information?

Du kan ringa kundservice på 020-46 00 00 om du vill hantera den kund- och avtalsinformation som finns hos oss.

Om du skapar ett nytt elavtal, kommer din information att uppdateras när avtalet ingås. Om du är osäker på vad som gäller, ring vår kundservice.

Jag är inte längre Fortumkund - vilken information har ni sparat om mig?

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs, beroende på typ av personuppgifter och syftet med behandlingen. Därefter raderas eller anonymiseras dina uppgifter.

För vissa uppgifter gäller särskilda lagkrav som gör att vi måste spara uppgifterna under en viss lagstadgad tid för detta ändamål. Exempelvis måste vi spara uppgifter som utgör räkenskapsinformation i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078), samt att s.k. mätdata (inklusive energiförbrukning och produktionsdata) måste sparas i tio år enligt ellagen (1997:857).

När det inte finns särskilda lagkrav som anger viss lagringstid, så sparar vi uppgifterna så länge vi behöver för det aktuella ändamålet. I allmänhet lagras dina personuppgifter under hela kundrelationen och, i syfte att försöka återvärva dig som kund, under en period om 12 månader efter att kundrelationen har upphört.