Välj energikälla

Som företagskund hos Fortum med en årsförbrukning på över 100 000 kWh har ni möjlighet att lägga till val av fossilfri energikälla. Detta innebär att ni kan själva väljer om ni vill ha fossilfri el från kärnkraft eller förnybar el från sol-, vind- eller vattenkraft. Genom att ursprungsäkra er el så bidrar ni till att ersätta kol- och gaskraften med fossilfria källor och minskar samtidigt företagets koldioxidutsläpp.

Vattenkraft

 • Förnybar energikälla
 • Fri från koldioxidutsläpp
 • Tillförlitlig produktion

 

Läs mer här

Kärnkraft

 • Fossilfri energikälla 
 • Tillförlitlig produktion
 • Beprövad säkerhet
Läs mer här

Solkraft

 • Förnybar energikälla
 • Fri från koldioxidutsläpp
 • Låg produktionskostnad
Läs mer här

Vindkraft

 • Förnybar energikälla
 • Fri från koldioxidutsläpp
 • Låg produktionskostnad
Läs mer här

Bra Miljöval

 • Miljömärkt el
 • 100% förnybar el
 • Omställning av energisystemet
Läs mer här

Förbrukar ert företag mindre än 100 000 kWh per år?

Om ert företag har en årsförbrukning på under 100 000 kWh så har även ni möjlighet att minska ert koldioxidutsläpp genom att lägga till Miljötrygg till ert elavtal. Då ingår bland annat 100% förnybar energi från sol-, vind-, och vattenkraft. Klicka på länken för att läsa mer om vad Miljötrygg innebär. 

 

Läs mer här  

Vad är skillnaden på förnybar och fossilfri energi? 

Fossilfri energi och förnybar energi är två begrepp som ofta blandas ihop, och det som skiljer dem åt är egentligen vilken typ av källa energin kommer ifrån.

Läs mer här  

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!