Återvinningslösning för litiumjonbatterier

Vår innovativa återvinningslösning gör det möjligt att ta tillvara och återanvända över 80 % av litiumjonbatteriernas material till produktionen av nya batterier. Materialens höga återvinningsgrad grundar sig på en unik hydrometallurgisk process, där kobolt, nickel och mangan avskiljs från den svarta massan som finns i batterierna. Den nya processen ökar till exempel återvinningsmöjligheterna för batterier från elbilar och minskar på så sätt deras miljöpåverkan.

Vi kan nu återvinna över 80 % av litiumjonbatteriernas material

I behandlingsprocessen av litiumjonbatterierna avskiljs plaster och metaller, som aluminium och koppar till egna fraktioner, som sedan återvinns. Efter den mekaniska behandlingen samlar man i den hydrometallurgiska återvinningsprocessen upp värdefulla metaller såsom kobolt, nickel och mangan som finns i battericellernas svarta massa. Den hydrometallurgiska återvinningsprocessen grundar sig på en kemikalisk fällningsmetod, som används i industriell skala vid vår produktionsanläggning i Harjavalta i Finland. Återvinningsmetoden har lågt koldioxidavtryck och erbjuder en hållbar lösning bland annat för insamling och återvinning av kritiska och värdefulla metaller som finns i elbilarnas litiumjonbatterier.

Hydrometallurgisk återvinningsanläggning

Vi återvinner den svarta massan som finns i litiumjonbatterier i industriell skala på vår återvinningsanläggning i Harjavalta.