Hantering av farligt avfall

Fortum Recycling & Waste erbjuder hållbara, nyckelfärdiga lösningar för hantering av farligt avfall och säkerställer en trygg slutförvaring. Vi transporterar, analyserar och behandlar miljöfarligt avfall och hjälper dig också med rätt emballagelösningar och märkning. Vi ger råd och hjälper dig från A till Ö.

Deklarera avfall
Chevron down

Innan vi kan ta emot ditt avfall måste du deklarera det. Mer information om hur du går tillväga finns här.

Avfall för deponering
Chevron down

Vi på Fortum Recycling & Waste har en deponi där vi kan hjälpa dig att deponera ditt farliga avfall. Men innan dess måste avfallet karakteriseras. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Animaliskt avfall
Chevron down

För dig som lämnar avfall som består av eller innehåller komponenter från djurriket, som inte är livsmedel, alltså animaliskt avfall, gäller särskilda regler enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.

Enligt förordningen finns bl.a. särskilda bestämmelser om förpackning och märkning av avfallet. Här finns också bestämmelser om att ett särskilt handelsdokument ska följa med avfallet. Dokumentet ska bifogas tillsammans med avfallsdeklaration och eventuellt transportdokument.

Vill du veta mer eller har du frågor kring det här regelverket? Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Leverans, emballage och avfall
Chevron down

Innan du kan leverera avfallet till oss måste du boka en leveranstid. Farligt avfall får bara transporteras av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen och emballaget ska vara helt och funktionsdugligt. Mer information om leveranser hittar du här.

Bulkleveranser och småkemikalier
Chevron down

Vi tar emot både bulkeleveranser och småkemikalier. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller kring detta.

Statistik
Chevron down

Vill du ha statistikuppgifter över vad du har levererat till oss på Fortum Waste Solutions?

Ta kontakt med din kontaktperson hos oss eller kontakta kundservice på telefon 019-30 52 00 eller e-post kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com (kundservice[dot]rws[at]fortum[dot]com).

Statistik lämnas efter förfrågan till avfallsproducenter, fakturamottagare, transportörer och tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen och kommunernas Miljö- och hälsokontor. Statistiken redovisas per avfallskod.

Priser
Chevron down

Du kan få prisuppgifter kring vad hantering av olika avfallsslag kostar via vår kundservice per telefon 019-30 52 00, e-post kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com (kundservice[dot]rws[at]fortum[dot]com) eller via din säljkontakt.

Allmänna leveransvillkor
Chevron down

Vi har allmänna villkor som gäller för leverans av avfall till Fortum Recycling & Waste. Läs villkoren här.

Du hittar även en engelsk version av villkoren här.

Välkommen att kontakta oss via nedanstående formulär!

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Kontakta oss gärna via kundservice

Kontakta oss

Kundservice
Tel: +46 19 30 52 00
kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com