Deklarera avfall

Innan vi kan ta emot ditt avfall måste du deklarera det. Då kan vi enklare bedöma vilken service vi kan erbjuda. Deklarera noga så undviker vi olyckor och du slipper onödiga kostnader.

Hur deklarerar jag avfallet?

För att deklarera ditt avfall behöver du fylla i en blankett och skicka in den till oss. Deklarationsblanketten kan du ladda ner som pdf-fil nedan eller beställa via kundservice. Använd en blankett per avfallslag och emballagetyp. Deklarationen ska undertecknas av ansvarig avfallslämnare. Avfallet ska också enligt Avfallsförordningen ges en avfallskod, som ska anges i deklarationsblanketten. Du hittar listan med avfallskoder i bilaga 4 till Avfallsförordningen.

Hämta blankett (pdf)

När blanketten är ifylld och undertecknad skickar du den, tillsammans med annan information du har om avfallet (varuinformation, skyddsblad m.m.), via e-post till kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com, via fax +46 19 57 70 21 eller via post till Fortum Waste Solutions AB, Deklarationer, 692 85 Kumla.

När blanketten kommer till oss ger vi den ett nummer. Först då är blanketten giltig och vi meddelar dig vilket kontraktsnummer som ska användas. När detta är klart går det bra att höra av sig till vår kundservice och boka en order.

Återkommande avfall behöver bara deklareras en gång, ange alla aktuella emballagetyper under rubrik Utrustning i deklarationsblanketten. Avrop sker sedan med hänvisning till kontraktsnumret, därför bör du spara en kopia.

Behöver du hjälp?

Vill du ha hjälp med att fylla i deklarationsblanketten? Läs eller ladda ner vår lathund nedan eller kontakta oss så hjälper vi dig! Du når vår kundservice på +46 19 30 52 00