Portföljförvaltning

Ett portföljförvaltat elavtal hjälper företag med strategiska och smarta elinköp. Utifrån risk och prisstrategi arbetar vi för att erbjuda en så låg energikostnad som möjligt. Eftersom inköpen sker med god framförhållning när priset är lågt kan man som kund vinna mycket över tid även om svängningarna på elbörsen skulle öka.

Vi erbjuder tre olika typer av portföljförvaltningar: Fortum Smart som riktar sig till företag med en årsförbrukning under 100 000 kWh,  Fortum Portföljförvaltning som riktar sig till företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh samt Egen Portfölj som riktar sig till företagskunder med en årsförbrukning över 1 GWh. 

Fortum Smart

Fördelar med Fortum Smart

  • Mål att slå det rörliga elpriset varje månad
  • Smarta elinköp av experter när priset är lågt
  • Utnyttjar elmarknadens svängningar till er fördel

Passar företag med en årsförbrukning under 100 000kWh. 

Fortum Portföljförvatlning

Fördelar med Fortum Portföljförvaltning

  • Med mål om att få det lägsta elpriset över tid
  • Sprider riskerna och ger ett jämnare elpris
  • Smarta elinköp av experter när priset är lågt

Passar företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh.

Egen Portfölj

Fördelar med Egen Portfölj: 

  • Välj en strategi som passar ert företag.
  • Guidning från Fortums egna portföljförvaltare.
  • Ger långsiktighet, sprider riskerna och är ett bra sätt att bygga upp ett bra elpris över tid.

Passar företag med en årsförbrukning över 1 GWh. 

Hur fungerar en portföljförvaltning? 

Här berättar vår portföljexpert Urban Lövström hur ett portföljförvaltat elavtal fungerar. 

Vad är en portföljförvaltning?

Portföljförvaltning är ett elavtal precis som ett rörligt eller fast elavtal men det fungerar på ett mycket smartare sätt. Målet med portföljförvaltningen är att slå det rörliga elpriset över tid genom att våra portföljexperter köper in en del av elen långt innan den levereras ut till er som kunder. Det gör att ni som kunder både sprider riskerna och kapar pristoppar.

Vad är skillnaden mot att ha ett rörligt elpris?

Ett rörligt elpris följer elmarknadens prisutveckling upp och ner och ger därmed en oförutsägbar elkostnad men också en risk för höga elkostnader. En portföljförvaltning arbetar med att skydda mot kostnadsökningar och ger en förutsägbarhet eftersom elinköpen görs under en längre tid. Historiskt sett har portföljförvaltning gett ett lägre elpris än om man följer marknaden med ett rörligt elavtal.

Hur fungerar en portföljförvaltning?

Fortums portföljförvaltare besitter stor kunskap om elmarknaden. De analyserar marknaden och utnyttjar prissvängningarna för att hitta det bästa priset för kunden både på kort- och långsikt. De gör alltså flera delinköp vid gynnsamma tillfällen med god framförhållning när priset är lågt. Genomsnittet av dessa delinköp blir ert slutliga elpris.

Man kan säga att vi genom portföljförvaltning har möjligheten att låsa elpriset i perioder där vi tror att elpriset ska bli högre än det är idag.

Varför rekommenderar Fortum portföljförvaltning till företagskunder?

Vi rekommenderar portföljförvaltning för att elmarknaden innebär en så stor osäkerhet för alla företagskunder. Det är väldigt svårt att ha kostnadskontroll utan att göra något för att skydda sig och där är portföljförvaltning väldigt bra. Samtidigt kan våra portföljförvaltare ta tillvara på elmarknadens svängningar så att det gynnar er som kund.

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.