Energieffektivisering för industri och tillverkning

För industriella processer finns mycket att göra för energieffektivisering på ett övergripande plan, med systeminstallationer, investeringar och att hitta rätt kompetens. Men en stor del av energiförbrukningen kan reduceras med hjälp av nya rutiner för medarbetarna.

Checklista - så sparar ni el inom industri och tillverkning

1. Energikartläggning

Generellt saknas en rejäl energikartläggning, vilket ger förståelse för energi och hur olika former av energi samspelar – kyla, värme, is, vatten, ånga, tryck och rörelse. Att rekrytera eller hyra in kompetens på energiområdet kan vara ett effektivt sätt att verkligen ställa om till mer energisnåla och hållbara processer. Läs mer om hur man gör en energikartläggning här.

2. Samordna mellan avdelningar

Samordning mellan olika delar av verksamheten är viktig för att nyttja resurserna bättre. Här krävs det ofta kompetens som kan strukturera och se helheten. Moderna styrsystem underlättar arbetet betydligt.

3. Använd restprodukt av värme och kyla

Man använder ofta energi för att värma och kyla inom samma byggnad – även om den ena kan bli en restprodukt av den andra.

4. Förändra medarbetarnas beteende

Att förändra medarbetarnas beteende kring energi är en nyckelfaktor i att effektivisera förbrukningen. Det är vanligt med öppna dörrar och fönster, belysning som är på dygnet runt och maskiner som står igång utan att de används. Personalgenomgångar och tydligare förhållningsregler kan ge positiva effekter.

5. Nattvandingar

Nattvandringar är ofta effektiva för att upptäcka onödig energiförbrukning. Står belysning eller maskiner på även efter driftstid? Ett typiskt exempel kan vara en värmeväxlare i ventilationsanläggningen som är ur funktion, eller en kompressor med läckage på slangarna.

6. Långsiktiga strategier

Många gånger saknas långsiktiga strategier, men för vissa åtgärder krävs att man har ett tidsperspektiv på 10-15 år istället för att fokusera på nulägesbeslut. Uppföljning och genomgång av energiförbrukningen är viktigt, tillsammans med tekniska lösningar för prediktivt underhåll som övervakar tillstånd och rapporterar avvikelser direkt.

7. Egen elproduktion

För att på ett bättre sätt kunna balansera de kostsamma energitopparna blir egen elproduktion ett allt viktigare verktyg i framtiden. Solpaneler på taket gör att många fabriker och fastigheter kan sälja förnybar energi tillbaka till systemet, och med sjunkande kostnader blir ekvationen allt mer gynnsam. Väl värt att kolla upp.

 

Hur mycket el förbrukar en industri?

Bland Fortums företagskunder är snittförbrukningen för kategorin tillverkning 151 492 kWh/år. Som kund hos Fortum kan ni se er faktiska förbrukning i Fortum Online.

Exempel på värmeenergiförbrukning i en industribyggnad

Dags att se över industrins elavtal?

Att bli mer energieffektiv är ett sätt att sänka företages elkostnader men det är också bra att se över vilket elavtal ni har. Ni kan läsa mer om våra bästa elavtal här. Företag med en årförbrukning under 100 000 kWh/år kan teckna ett nytt elavtal online. Företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh är varmt välkomna att kontakta oss så för offer och rådgivning. 
 

Teckna online på 2 minuter  Kontakta våra rådgivare    

Energieffektivisering i andra branscher

Bilverkstad

I bilverk­städer är den största energitjuven uppvärmning, vilket också återspeglas i fördel­ningen av deras energi­för­brukning och på vintern kan förbruk­ningen till och med tredubblas.

Ta del av tipsen

Kontor

Hur mycket el kan man spara på ett kontor? Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan ett kontor spara mellan 15 och 20% på sin elräkning.

Ta del av tipsen

Detaljhandel

Hur mycket el kan man spara i en butik? Butiker har ofta energi­ut­ma­ningar i sin hantering av värme, kyla och venti­lation.

Ta del av tipsen

FAQ energieffektivisering inom industrier

Hur sparar man el inom insutri och tillverkning?
Chevron down

1. Energikart­läggning

2. Samordna mellan avdel­ningar

3. Använd restprodukt av värme och kyla

4. Förändra medar­be­tarnas beteende

5. Nattvan­dingar

6. Långsiktiga strategier

7. Egen elpro­duktion

Vad är en energikartläggning för industrier?
Chevron down

En energikartläggning ger förståelse för energi och hur olika former av energi samspelar – kyla, värme, is, vatten, ånga, tryck och rörelse. Att rekrytera eller hyra in kompetens på energiområdet kan vara ett effektivt sätt att verkligen ställa om till mer energisnåla och hållbara processer. Läs mer om energikartläggninghär. 

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.