Industriservice – Kemist

Säker hantering av farligt avfall är en utmaning för många industrier, laboratorier och företag inom framförallt kemi, petrokemi och läkemedel. Vi erbjuder tjänsten Industriservice – Kemist på plats hos dig, i abonnemangsform vid återkommande behov eller vid enstaka tillfällen.

Safety
Säkerhet

Erfaren och utbildad personal tar hand om det farliga avfallet på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning.

Recycling and waste services
Kunskap och service

Med över 50 års erfarenhet inom farligt avfall har vi en gedigen kompetens kring de svåra frågor man kan ställas inför som verksamhet när det gäller hantering av farligt avfall. Hos Fortum Recycling & Waste finns specialister inom olika områden. Du kan känna dig trygg med att den bästa servicen aldrig är långt borta.

Cost efficient
Ekonomi

Genom vår tjänst frigör vi resurser hos dig som kund. Vår kapacitet och olika behandlingsalternativ bidrar till kostnadseffektiva lösningar för dig.

Johannes Englund_Kemisttjänst

En flexibel och effektiv lösning

Tjänsten Industriservice – Kemist omfattar klassificering, sortering, emballering, märkning och transport. Vi hjälper också till med transportdokumentation samt rapportering till Naturvårdverket. Som vår kund får du en lösning som är flexibel och kostnadseffektiv och som minimerar risken för både ditt företag och miljön. Med vår erfarenhet och expertkunskap kan vi även ge förslag på förbättrad avfallshantering på plats hos dig.

I tjänsten ingår:

  • Inventering/översyn
    Vi bildar oss en uppfattning och överblick samt fastställer ditt företags behov.
  • Hantering
    På ett säkert och strukturerat sätt tar vi hand om företagets farliga avfall. Vi sorterar, emballerar och märker godset enligt gällande regelverk.
  • Utbildning
    Vi erbjuder utbildning i ADR 1.3, källsorteringsutbildning och kan efter överenskommelse även skräddarsy utbildningar enligt ditt företags önskemål.

Säkerhetsrådgivare

Tjänsten Industriservice – Kemist kan hjälpa dig att följa gällande lagar för transport av farligt gods. Verksamheter som skickar farligt gods för transport eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, ska utse en särskild person som rådgivare för sådana transporter. Våra säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods hjälper dig.

Transport och hantering av fast och flytande farligt avfall

Fortum Recycling & Waste har mer än 50 års erfarenhet av att hantera farligt avfall. Vi erbjuder hållbara lösningar tillsammans med dig som kund och säkerställer en trygg slutförvaring. Vi transporterar, analyserar och behandlar farligt avfall och hjälper dig med rätt emballage och märkning.

Se en kort beskrivning av vår kemisttjänst

Kontakta oss

Kundservice Recycling & Waste

Tel: +46 19 30 52 00
kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com