Miljökonstruktion

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom efterbehandling och miljökonstruktion samt återvinnings- och återanvändningslösningar som gör att våra kunder bidrar till att spara in på naturresurser och driver utvecklingen framåt för en renare värld. Vid våra anläggningar för industriavfall hanterar vi många olika typer av avfall, tar hand om förorenade massor och förorenat vatten.

Kontakta oss

Fortum_noimage_avatar

Andreas Åkerling
Environmental Construction Manager
Tel: +46703757893
andreas.akerling@fortum.com