Elnät

Sedan den 1 juni 2015 är det Ellevio som äger Fortums tidigare elnät men ditt elavtal har du fortfarande hos oss. Läs mer om elnätet här.

Hur fungerar elnätet?

För att elen som produceras, exempelvis av vattenkraft, ska komma till dig som kund behöver det transporteras via elnätet. Elnätet är uppdelat i stamnät, regionnät, mellanspänningsnät och lågspänningsnät. Det är staten som äger stamnätet och Svenska Kraftnät som tar hand om det. Det finns flera regionnät med olika nätägare i Sverige och de kopplar samman stamnäten med lokalnäten.

Den 1 juni 2015 sålde Fortum sin elnätsverksamhet till Ellevio. De regionnät Fortum ägde tidigare tillhör idag alltså Ellevio. Det betyder att Ellevio hjälper dig med information om strömavbrott och andra elnätsärendenellevio.se.

Till nätägarna, som till exempel Ellevio, betalar du en separat elnätsavgift som bland annat går till att underhålla elnäten. Hur stor din avgift beror på var du bor och hur mycket el du vill använda på en och samma gång (hur stor din huvudsäkring är). Förutom elnätsavgift består din elkostnad består också av en elhandelsavgift, baserad på din elförbrukning. Läs mer om vad de olika delarna på din faktura betyder här.

 

Så fungerar elmarknaden
Par i soffa framför datorn

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Nöjdkundgaranti
Jämför elavtal
Woman at home with her dog

Lås elpriset under utvalda perioder

Prisskydd

Tilläggstjänst
  • Fast och tryggt elpris då elpriset ofta är som högst
  • Två månader i taget med möjlighet att binda elpriset igen vid behov
  • Smart val för dig som har rörligt elpris
Läs mer om Prisskydd
Certifiering: