Energieffektivisering på kontoret

Hur mycket el kan man spara på ett kontor? Genom att bli mer energieffektiv kan ett kontor spara mellan 15 och 20% på sin elräkning. Många kontorslandskap har elektronisk utrustning, ventilation och belysning igång dygnet runt. Genom att synliggöra energitjuvarna och ändra ert beteende kan ni göra stor skillnad.

Checklista - så sparar ni el på kontoret


1. Se över er ventilation.

Ofta finns konflikter mellan värme och kyla. Det kan till exempel vara att ventilationen har en lägre temperaturinställning än uppvärmningsanläggningen. Då jobbar dessa mot varandra. Se över rutiner och inställningar för respektive installation.

2. Täta fönster och dörrar.

Det är också bra att säkerställa att fönster och dörrar är ordentligt tätade så att inte värmen eller kylan smiter.

3. Sänk temperaturen på vintern och höj temperaturen på sommaren. 

Att justera temperaturen bara några grader på kontoret kan göra underverk. Förändringen kommer sannolikt inte ens att märkas på jobbet.

4. Stäng av ventilationen på nätter och helger.

I kontorsfastigheter jobbar ventilationen ofta på kvällar, nätter, helger och röda dagar. Detta kan utgöra en onödig kostnad på tiotusentals kronor varje år.

5. Uppdatera till ett modernare ventilationssytem

Det finns en risk att ventilationssystemet använder omodern teknik med gamla fläktar och bristfällig återvinning av värme. En uppgradering kan vara väl investerade pengar. Luftmängderna på ventilationen kan också vara fel, eller i obalans.

6. Installera rörelsesensorer på belysningen

Belysning står ofta på i rum där det inte behövs. Installera rörelsedetektor på belysningen för atts äkerställa att det inte står och lyser i onödan. 

7. Byt till energisnåla lampor

Att byta från glödlampor till LED lampor kan göra stor skillnad. En glödlampa på 60 W förbrukar 0,06 kWh/h medan en LED lampa på 18 W bara förbrukar 0,02 kWh/h.

8. Se över antalet lampor

Efter övergången till LED är det ibland installerat för mycket belysning så att man ligger långt över de värden som fastslagits av arbetsmiljöverket. Då kan det vara bra att ta bort ljuskällor helt. 

9. Stäng av datorer och elektronisk utrustning

Ett kontors elektroniska utrustning behöver ofta inte stå på dygnet runt. Stäng av datorer, skrivare, kaffekokare och kopieringsmaskiner istället för att ha dem på standby. 

10. Nyare utrustning är mer energisnål

Det kan ibland vara en bra idé att byta ut gammal utrustning till nyare, modernare som drar mindre el. 

Hur mycket el förbrukar ett kontor? 

Bland Fortums företagskunder är snittförbrukningen för ett kontor 19 350 kWh/år. Som kund hos Fortum kan ni se er faktiska förbrukning i Fortum Online.

Vilken elektronisk utrustning förbrukar mest el på ett kontor?

Har ni någonsin räknat hur mycket elektronisk utrustning ett kontor har? Och har ni funderat på hur mycket el de förbrukar? Kontor kan ha förvå­nansvärt många olika elekt­riska apparater som var för sig kanske inte drar så mycket, men tillsammans kan de höja företagets elför­brukning och därmed elkostnad. Så låt oss se hur mycket el vanlig kontors­ut­rust­ningen förbrukar och hur ni kan minska dess förbrukning.

Utrustning med mest elförbrukning på kontoret

Det är många saker som drivs av el på ett kontor. Var för sig gör de kanske ingen större skillnad på den totala elförbrukningen med tillsammans blir det många kilowattimmar.

Topplista på elektronisk utrustning som förbrukar mest el på ett kontor

 • Stationär dator 409 - 1260 kWh/år
 • Bärbar dator 117 kWh/år
 • Bredband 51 kWh/år
 • Projektor 37 kWh/år
 • Skrivare 19 kWh/år
 • Läsplatta 1,1 kWh/år

Utöver exemplen ovan kan kontor även ha tv-apparater och datorskärmar. Här är ett par exempel på deras elförbrukning:

 • LED-TV 42 tum 0,04-0,1 kWh/timme
 • LED-TV 55 tum 0,08-0,14 kWh/timme
 • Tjock datorskärm 85 W (på och med skärmsläckare)
 • Platt datorskärm 30 W (på), 5 W (energisparläge), 0-2 W (av)

Spartips för kontorets elektroniska utrustning:

 • Om möjligt använd främst bärbara datorer. De förbrukar en bråkdel av vad en stationär dator gör.
 • Optimera datorernas energisparinställningar. Detta kan minska elförbrukningen med 50-80% per enhet.
 • Ställ in korta fördröjningar för standby och avstängning.
 • Stäng av datorn när den inte används. Det kan spara upp till 75 %. Att starta upp datorn ökar inte energiförbrukningen nämnvärt.
 • Stäng av skärmar när de inte används.
 • Ställ in ljusstyrkan på datorskärmen till en medelnivå, det kan spara upp till 15-20 %.
 • När enheten inte används, stäng av den.
 • Lämna inte enheter i standby-läge för länge.
 • Ladda bara enheter när det behövs, låt inte laddare sitta i uttaget hela tiden. Även om energiförbrukningen i de enheter som är anslutna till laddarna är låg så kan det påverka den totala elförbrukningen om man har många enheter.
 • Undvik onödiga utskrifter på papper.
 • Kopiera och skriv ut dubbelsidigt.
 • Aktivera standbyläge och automatisk avstängning på skrivare och kopieringsmaskiner.

Köksutrustning med mest elförbrukning på kontoret

Av de ett kontors vitvaror är det kylar och frysar som förbrukar mest el. Den höga elförbrukningen beror på att de står på hela tiden, alla dagar året runt. Exempel på elförbrukning för kylutrustning:

Topplista på köksutrustning som förbrukar mest el på ett kontor

 • Diskmaskin 0,6–1,6 kWh/användning
 • Kombinerad kyl och frys 0,8–1,6 kWh/dygn
 • Frys 0,5–1,5 kWh/dygn
 • Kylskåp 0,3–0,8 kWh/dygn
 • Mikrovågsugn 0,12–0,2 kWh/10 min
 • Kaffemaskin 0,1 kWh/10 min
 • Vattenkokare 0,1 kWh/5 min

Spartips för kontorets köksutrustning:

 • Kontrollera ålder och energimärkning på kontorets köksutrustning. Det kan löna sig att uppgradera till mer moderna modeller som förbrukar mindre el.
 • Välj köksutrustning som har funktioner som är användbara för att hantera strömförbrukning, till exempel automatisk avstängning.
 • Se till att kylen och frysen inte är för kall. Det räcker att ha en temperatur kring: kyl 2–6 °C och frys -18 °C.
 • Placera kyl och frys på avstånd från värmekällor som exempelvis ugnar.
 • Se till att rengöra vattenkokarna regelbundet från kalk, eftersom kalk bromsar kaffekokningen och därmed ökar elförbrukningen.
 • Kör endast diskmaskinen om den är fullastad.

Belysning med mest elförbrukning på kontoret

Belysning kan stå för upp till 30–50 % av elförbrukningen på ett kontor, det är den största delen efter uppvärmning.

Här är exempel på elförbrukningen för olika lampor:

 • Glödlampa 40 W 0,04 kWh/h
 • Glödlampa 60 W 0,06 kWh/h
 • Halogenlampor 7 st 10-50 W 0,01 kWh/h
 • Energisparlampa 11 W 0,01 kWh/h
 • Energisparlampa 18 W 0,02 kWh/h

Spartips för kontorets belysning:

 • Dra nytta av naturligt ljus.
 • Släck all onödig belysning.
 • Välj energisnåla lampor.
 • Använd om möjligt rörelsesensorer så att inget lyser i onödan.

Dags att se över kontorets elavtal?

Att bli mer energieffektiv är ett sätt att sänka företages elkostnader men det är också bra att se över vilket elavtal ni har. Ni kan läsa mer om våra bästa elavtal här. Företag med en årförbrukning under 100 000 kWh/år kan teckna ett nytt elavtal online. Företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh är varmt välkomna att kontakta oss så för offer och rådgivning. 
 

Teckna online på 2 minuter  Kontakta våra rådgivare    

Energieffektivisering i andra branscher

Bilverkstad

I bilverk­städer är den största energitjuven uppvärmning, vilket också återspeglas i fördel­ningen av deras energi­för­brukning och på vintern kan förbruk­ningen till och med tredubblas.

Ta del av tipsen

Restaurang

Många restau­ranger har elektronisk utrustning, venti­lation och belysning igång dygnet runt. Genom att synliggöra energitju­varna och ändra ert beteende kan ni göra stor skillnad.

Ta del av tipsen

Detaljhandel

Hur mycket el kan man spara i en butik? Butiker har ofta energi­ut­ma­ningar i sin hantering av värme, kyla och venti­lation.

Ta del av tipsen

FAQ energieffektivisering för kontor

Hur sparar man el på kontoret?
Chevron down

1. Se över er venti­lation.

2. Täta fönster och dörrar.

3. Sänk tempe­ra­turen på vintern och höj tempe­ra­turen på sommaren.

4. Stäng av venti­la­tionen på nätter och helger.

5. Uppdatera till ett modernare venti­la­tions­sytem

6. Installera rörel­se­sen­sorer på belys­ningen

7. Byt till energi­snåla lampor

8. Se över antalet lampor

9. Stäng av datorer och elektronisk utrustning

10. Nyare utrustning är mer energisnål

Vilken elektonisk utrustning förbrukar mest på ett kontor?
Chevron down

Elektronisk utrusting på kontoret 

 • Stationär dator 409 - 1260 kWh/år
 • Bärbar dator 117 kWh/år
 • Bredband 51 kWh/år
 • Projektor 37 kWh/år
 • Skrivare 19 kWh/år
 • Läsplatta 1,1 kWh/år

Elektronisk utrustning i köket

 • Diskmaskin 0,6–1,6 kWh/användning
 • Kombinerad kyl och frys 0,8–1,6 kWh/dygn
 • Frys 0,5–1,5 kWh/dygn
 • Kylskåp 0,3–0,8 kWh/dygn
 • Mikrovågsugn 0,12–0,2 kWh/10 min
 • Kaffemaskin 0,1 kWh/10 min
 • Vattenkokare 0,1 kWh/5 min
Hur mycket el kan man spara på ett kontor?
Chevron down

Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan ett kontor spara mellan 15 och 20% på sin elräkning

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.