Avtalsvillkor för Fortum elhandel

För våra elhandelsavtal tillämpar vi elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor

De särskilda avtalsvillkoren innehåller viktig information om bland annat de olika avtalsformerna, uppsägningstider och lösenavgifter.

Tilläggstjänster

Fortums Kundprogram

Villkor Fortums Kundprogram - Gäller fr o m 2021-02-01

Bolagsinformation

Fortum Markets AB

Organisationsnummer: 556549-0678

Särskilda avtalsvillkor elhandel (svenska)

Special terms and conditions (English)

Allmänna avtalsvillkor elhandel (Svenska)

General terms and conditions (English)

Villkor vid anvisning av elhandelsföretag

Villkor för Prisgaranti

Villkor för Trygghetspaketet

Villkor för Miljöpaket

Villkor för ID-skydd Plus

Villkor för Prisskydd

Villkor för Föreningsmedlem

Avtalsvillkor Föreningsmedlem - gäller från och med 9 mars 2020

Villkor för Egen el

Villkor för Mitt Fortum

Villkor för telefonrådgivning

Villkor för övriga produkter och tjänster

Villkor för Samfakturering

Villkor för köp av Solelanläggning

Villkor för köp av lösningar för elbildsladdning

Certifiering: