Farligt avfall och avlägsnande av farliga ämnen ur kretsloppet

Fortum erbjuder hållbara nyckelfärdiga lösningar av högsta kvalitet för behandling av farligt avfall och säkerställer en trygg sluthantering. Vi har mer än 50 års erfarenhet av att avgifta och avlägsna farliga ämnen från kretsloppet med bästa möjliga tekniker som rekommenderas av EU samt heltäckande spårbarhet.

Cost efficient
Ekonomiska fördelar

Fortum erbjuder heltäckande lösningar som stärker värdekedjan.

Recycling and waste services
Miljöfördelar

Vi har höga miljö- och säkerhetsstandarder i enlighet med internationella och nationella juridiska krav.

Safety
Säkerhet

Vi hjälper dig att minimerar riskerna i samband med hanteringen av ditt farliga avfall.

Hantering av farligt avfall

Avlägsna farligt avfall på ett hållbart sätt

Fortum Recycling & Waste transporterar, analyserar och hanterar farligt avfall i enlighet med behoven hos varje kund. Vi hjälper också våra kunder att välja lämpliga emballage och rätt märkning för avfallet. Vi kan dessutom hjälpa dig med förpackningar och anordna anpassad utbildning för din organisation.

Vi erbjuder tillförlitliga tjänster av högsta kvalitet för hantering av farligt avfall vid våra tre anläggningar med högtemperaturförbrännng i Kumla/Sverige, Riihimäki/Finland och Nyborg/Danmark. Det farliga avfallet bränns och omvandlas till energi för användning som fjärrvärme och elektricitet.

Vi erbjuder:

 • heltäckande lösningar för komplexa projekt inom en viss tidsram
 • avfallshantering, planering och rådgivning på plats
 • anpassad logistik
 • stor kapacitet för lagring och behandling
 • höga miljö- och säkerhetsstandarder i enlighet med internationella och nationella juridiska krav
 • återvinnings- och återhämtningslösningar för värdefulla resurser i det farliga avfallet (till exempel olja, plast, metaller)
 • hjälp med nödvändig dokumentation
 • miljövänlig hantering som återvinner maximalt värde och deponerar oönskade giftiga komponenter med bästa tillgängliga tekniker
 • spårbarhet, rapporter till myndigheter och klimatkonton, samt
 • tjänster för säkerhetsrådgivning.

Korrekt transport och förpackning

Farligt avfall måste transporteras och förvaras i rätt förpackning. Särskilda regler gäller för transporter av farligt gods. Vi har förpackningar för alla typer av avfall och är redo att hjälpa dig märka avfallet på rätt sätt.

Dessutom tillhandahåller vi säker och korrekt transport. Vi samarbetar med godkända transportörer som är specialutbildade för uppgiften. Alla transporter uppfyller bestämmelserna i det europeiska avtalet om transport av farligt gods på väg (ADR), på järnväg (RID) och det internationella regelverket om transport av farligt gods till sjöss (IMDG).

Exempel på farligt avfall

 • lysrör och lampor

 • utgången eller oanvänd medicin och läkemedelsprodukter

 • kvicksilvertermometrar

 • kemikalier

 • färg, lim och lacker, deras förpackningar och tillhörande utrustning

 • lösningsmedel, till exempel terpentin, thinner och aceton

 • alkaliska rengöringsmedel

 • använd olja och oljeavfall

 • insektsmedel

 • köldmedia från kylskåp

 • tv-apparater, datorskärmar

 • impregnerat trä

 • batterier

Kontakta oss

Kundservice Recycling & Waste

Tel: +46 19 30 52 00
kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com

Relaterade tjänster