Askåtervinning

Vi är specialiserade på hållbar återvinning av restmaterial från värme- och kraftvärmeverk och framför allt på utvinning av metaller från bottenaskor. Vid våra sorteringsanläggningar i Sverige, Finland, Danmark och Litauen optimerar vi intäktsvärdet på restmaterialet för våra kunder.

Find contractor
Sorteringskvalitet

Hela värdekedjan från analys och transporter till sortering, hantering och metallförsäljning.

Cost efficient
Intäktseffektivitet

Att optimera intäktsvärde av restmaterial kräver en 100% samverkan mellan teknik, process och föräljning.

Recycled materials
Hållbara metoder

Certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Arbetsmaskiner av senaste miljöklass.

Fortums återvinning av bottenaskor

Vi omvandlar avfall tillbaka till råmaterial med lågt CO2-avtryck

Vårt mål är att omvandla avfall till råvaror och vi strävar efter att sluta kretsloppet i energiåtervinningsprocessen. Våra lösningar för askåtervinning minskar CO2-utsläppen och ökar materialeffektiviteten, samtidigt som de möjliggör en cirkulär ekonomi för icke-återvinningsbart avfall genom säker och hållbar materialåtervinning.

Våra lösningar för ask- och slaggåtervinning

Återvinning av bottenaskor

En energiåtervinningsanläggning är inte längre slutpunkten för materialen. Vi bearbetar bottenaskan från förbränningen för att återvinna material, som viktiga metaller och mineraler, så att de kan återföras till kretsloppet och andra slutprodukter.

Läs mer

Kontakta oss

Jessica Rydén

Commercial Director Ash & Slag
Tel: +46 76 544 46 24
jessica [punktum] ryden [snabel-a] fortum [punktum] com