Fortum och INOVYN: Ett långsiktigt och värdefullt samarbete

INOVYN är ett europeiskt kemiföretag som ingår i INEOS-koncernen. INOVYN har idag 4 300 anställda och 17 produktionsanläggningar runtom i Europa. I Sverige ligger INOVYNs anläggning i Stenungsund med cirka 300 medarbetare. Där produceras PVC (polyvinylklorid), natronlut (natriumhydroxid) och saltsyra. Anläggningen består av tre produktionssteg: först tillverkas klor, natronlut och vätgas av koksalt och elenergi, därefter vinylklorid av klor och eten och slutligen PVC av vinylkloriden.

INOVYN är ett europeiskt kemiföretag som ingår i INEOS-koncernen

Komplex produktion med kemiska substanser

INOVYN är störst i Europa när det gäller tillverkningen av PVC. Många har hört talas om PVC, men få lär veta att materialet kan skifta från att vara mjukt och flexibelt till styvt och starkt, eller att PVC är den plast som har flest användningsområden. Många människoliv räddas tack vare att PVC har idealiska egenskaper för exempelvis blodpåsar och dialysslangar. PVC används även till rör, kablar, golv, fönsterprofiler och andra byggprodukter.

INOVYN är även störst i Europa när det gäller natronlut. Den natronlut som bildas vid klortillverkningen används av INOVYNs kunder vid tillverkning av pappersmassa för att frilägga fibrerna under massakokningen. Natronlut används också vid tillverkning av miljövänliga färg- och lacksystem och framställning av aluminium.

Starten på ett långt samarbete

För att sluta producera klor med kvicksilverteknologi startade INOVYN bygget av en ny membranklorfabrik som blev driftklar i slutet av 2018. Med sin långa erfarenhet av avfallshantering och omhändertagande av kvicksilveravfall fick Fortum Recycling and Waste i uppdrag att i samarbete med INOVYN sanera marken där den nya fabriken skulle ligga samt behandla och hantera det kvicksilverkontaminerade avfallet på ett säkert sätt, enligt gällande miljölagstiftning.

Det andra steget är rivningen av klorfabriken, ett pågående uppdrag under flera år och som resulterar i en komplex samling av rivningsavfall – olika sorters rör och metall, byggmaterial som måste sorteras ut och hanteras på ett säkert sätt.

Fortum Recycling and Waste initiala uppdrag för INOVYN var början på ett värdefullt och ömsesidigt partnerskap präglat av långsiktighet, trygghet och transparens.

Avfallshantering kräver bred kompetens

– Avfall är mer komplicerat än kemikalier, så att klassificera, sortera och hantera en stor mängd är ofta en utmaning. Fortums långa erfarenhet av att hantera farligt avfall, samt breda kompetens, är en stor fördel för oss. Det känns tryggt eftersom vi tillsammans säkerställer att processen fortlöper. Vi har i princip daglig kontakt som skapar en synergi där vi tänker lika kring tillvägagångssätt. Vi diskuterar nya lösningar för avfallet, hjälper varandra och ser till att hamna så rätt som möjligt, säger Mats Linde, Avfallsamordnare på INOVYN.

En uppskattad partner i miljö- och hållbarhetsarbetet

Efter flera väl genomförda projekt och uppdrag har Fortum blivit en nära samarbetspartner i INOVYNs miljöarbete. Sedan 2019 har uppdragen utvidgats till att hjälpa INOVYN utveckla nya processer som förbättrar hanteringen av vissa fraktioner av INOVYNs farliga avfall. Konkreta resultat inkluderar bland annat återvinning av restavfall och minskad miljöpåverkan genom behandling.

– Genom samarbetet med Fortum Recycling and Waste kan vi tillsammans utveckla mer hållbara lösningar för vissa komplexa avfall. Vi uppskattar verkligen deras kunnande och positiva drivkraft. När vi behöver hjälp ställer de alltid upp direkt, säger Ingela Eliasson, Miljöingenjör på INOVYN.

Samarbetet fortsätter att växa och Fortum Recycling and Waste är nu involverade i flera delar av INOVYNs verksamhet. Till exempel har Fortum Recycling and Waste, i samband med ett driftstopp, fått användning av sin nylanserade tjänst Industriservice för att rengöra en del processutrustning tillsammans med en annan leverantör till INOVYN.

Dessutom har Naturvårdsverket nya rapporteringskrav på spårbarhet av farligt avfall från och med 1 november 2020. Givet Fortum Recycling and Wastes kunskap och expertis inom miljöregelverket har de fått i uppdrag att bistå INOVYN med dokumentationen av sitt miljöfarliga avfall enligt det nya kravet.

En förutsättning för ett smidigt och flexibelt samarbete är att ha ett flexibelt avtal på plats.

– Fortum Recycling and Waste är lätta att jobba med och en stor anledning till det är det flexibla avtalet vi har med dem. De anpassar sig till våra krav och är alltid redo att ta sig an nya projekt och utmaningar. Dessutom jobbar de i linje med den gemensamma visionen ”Hållbar Kemi 2030,” någonting INOVYN arbetar mot tillsammans med fyra andra företag i Stenungsund. Det är viktigt att våra leverantörer delar den här visionen och det gör Fortum med sin vision för en renare värld, säger Angelica Höglund, Inköpschef på INOVYN.

Satsar på tillgänglighet och närvaro

Tidigt under samarbetet med INOVYN bestämde Fortum Recycling and Waste att etablera en bas med försäljningskontor i Stenungsund, ett viktigt geografiskt område för svensk kemiindustri. Tillsammans med ett kontor i Göteborg är Fortum Recycling and Waste välrepresenterade i Västsverige.

Sales Manager Tomas Larsson menar att satsningen säkerställer Fortum Recycling and Wastes tillgänglighet och flexibilitet för kunder.

– Att vi har kontor i Stenungsund ger oss en unik förståelse för den svenska kemiindustrins utmaningar och möjliggör en tät dialog med våra kunder. Det känns bra att vi bara är ett telefonsamtal eller en kort resa bort så att vi snabbt kan komma igång med uppdragen. Det är utvecklande att ihop med våra kunder tänka nytt kring våra processer så att vi kan utforma den bästa lösningen för kunden, säger Tomas Larsson.

Som ett resultat av satsningen känner alla berörda en trygghet som skapar förutsättningar för långsiktigt arbete och där båda parterna utvecklas.

Kontakta oss

Tomas Larsson

Sales Manager
Tel: +46 70 689 58 10
tomas [punktum] larsson [snabel-a] fortum [punktum] com