Energieffektivisering för hotell

Inom servicebranscher som hotell finns en hel del potential när det gäller energieffektivisering. Med ökad kunskap och relativt små beteendeförändringar finns det mycket pengar att spara.

Check­lista - så sparar ni el på ett hotell

1. Byt till snålare duschmunstycken

För hotellverksamheter är varmvatten en stor energitjuv. Genom att byta till snålare duschmunstycken går det i vissa fall att halvera vattenförbrukningen i fastigheten.

2. Se över varmvattenproduktionen

Se också över varmvattenproduktion och hur restvärmen kan cirkuleras tillbaka in i verksamheten. Här finns det ofta en del att spara på hela processen. Det går även att implementera vattenbesparande armaturer samt att använda värmepump för varmvattenproduktion.

3. Stäng av värme och ventilation i obokade hotellrum

Många hotellrum har höga inomhustemperaturer i kombination med golvvärme – trots att ingen bor i rummet. För gästen kan det upplevas som varmt och att det är ”dålig luft”, vilket gör att man istället öppnar fönstret. Genom att istället sänka temperaturen går det att både spara energi och bidra till bättre mående. Det finns även möjligheter till automatisering, så att värme och ventilation slås på först när rummet ska användas.

4. Automatiserad belysning, ventilation och värme i konferenslokaler

Konferenslokaler och festsalar är ofta rymliga men används relativt få timmar under en vanlig vecka. Genom att koppla belysning, ventilation och värme till bokningssystemet går det att få en betydligt smartare energiförbrukning.

5. Automatisk beslysning i övriga utrymmen

Ofta står belysningen på i korridorer, konferensrum och toaletter dygnet runt. Automatisk styrning och övergång till LED-belysning är en teknisk lösning som snabbt lönar sig.

6. Se över elanvändningen i hotellets restaurang

Många hotell har även tillhörande restauranger.  Många restau­ranger har elektronisk utrustning, venti­lation och belysning igång dygnet runt. Genom att synliggöra energitju­varna och ändra ert beteende kan ni göra stor skillnad. Se våra tips för att spara el på en restaurang här. 

Dags att se över hotellets elavtal?

Att bli mer energieffektiv är ett sätt att sänka företages elkostnader men det är också bra att se över vilket elavtal ni har. Ni kan läsa mer om våra bästa elavtal här. Företag med en årförbrukning under 100 000 kWh/år kan teckna ett nytt elavtal online. Företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh är varmt välkomna att kontakta oss så för offer och rådgivning. 
 

Teckna online på 2 minuter  Kontakta våra rådgivare    

Energieffektivisering för olika branscher

Restaurang

Många restau­ranger har elektronisk utrustning, venti­lation och belysning igång dygnet runt. Genom att synliggöra energitju­varna och ändra ert beteende kan ni göra stor skillnad.

Ta del av tipsen

Detaljhandel

Hur mycket el kan man spara i en butik? Butiker har ofta energi­ut­ma­ningar i sin hantering av värme, kyla och venti­lation.

Ta del av tipsen

Kontor

Hur mycket el kan man spara på ett kontor? Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan ett kontor spara mellan 15 och 20% på sin elräkning.

Ta del av tipsen

FAQ energieffektivisering på hotell

Hur sparar man el på ett hotell?
Chevron down

1. Byt till snålare duschmun­stycken

2. Se över varmvat­ten­pro­duk­tionen

3. Stäng av värme och venti­lation i obokade hotellrum

4. Automa­ti­serad belysning, venti­lation och värme i konfe­renslo­kaler

5. Automatisk beslysning i övriga utrymmen

Vad är det bästa sättet att spara el på ett hotell?
Chevron down

Stäng av värme och venti­lation i obokade hotellrum

Många hotellrum har höga inomhustemperaturer i kombination med golvvärme – trots att ingen bor i rummet. För gästen kan det upplevas som varmt och att det är ”dålig luft”, vilket gör att man istället öppnar fönstret. Genom att istället sänka temperaturen går det att både spara energi och bidra till bättre mående. Det finns även möjligheter till automatisering, så att värme och ventilation slås på först när rummet ska användas.

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.