Service för industrier

Vi tillhandahåller kundspecifika lösningar för avfallshantering, återvinningslösningar och materialeffektivitet och bidrar på så sätt med effektivitet i processerna inom industrin.

Hållbar lönsamhet

Fortum mRecycling & Waste designer och erbjuder servicepaket för miljöhantering och materialeffektivitet för industrin. Genom att öka materialeffektiviteten förbättrar vi miljöpåverkan och kostnadseffektiviteten i verksamheten. Vi är specialiserade på flexibla servicepaket som kan skräddarsys för att tillgodose nästan alla behov hos dig som kund.

Tjänsterna vi erbjuder industrin täcker allt från planering och rådgivning till materialflödeshantering och avfallshantering. Skärpt lagstiftning och miljömedvetna kunder kräver alltmer miljöhänsyn från industriella processer. För att upprätthålla en konkurrensfördel och företagets image läggs tonvikten på material- och energieffektiv produktion.

Konkurrensfördelar med våra tjänster

Vi är pionjärer när det gäller att skapa en cirkulär ekonomi där material cirkulerar så länge som möjligt. Detta tänkande återspeglas också i branschens materiella utformning. Inom de flesta industrier är avfallsproduktionen oundviklig, men om avfallet hanteras korrekt kan miljö- och materialeffektivitetstjänster uppnå en betydande konkurrensfördel.

Vår omfattande erfarenhet gör oss till en pålitlig partner. Tack vare vår kunskap om branschen och långa partnerskap kan vi erbjuda totala servicelösningar för att tillgodose våra kunders behov.

Vi nyttjar nästan allt avfall som material eller energi och omhändertar farligt avfall. Våra särskilda styrkor inkluderar kunskap om miljöregler och nödvändiga tillstånd samt rapporteringssystem.

Kontakta oss

Kundservice Recycling & Waste

Tel: +46 19 30 52 00
kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com