Historiska elpriser

Vad låg elpriset på i juli 2015? Se hur de rörliga elpriserna har utvecklats de senaste åren.

Vad låg elpriset på i juli 2015? I diagrammet nedan ser du hur det rörliga elpriset har utvecklats under de senaste åren. Det rörliga elpriset följer svängningarna på den nordiska elbörsen Nord Pool och kan variera från månad till månad.  Elpriset påverkas framförallt av tillgång och efterfrågan i det område där du bor – under vintern till exempel använder vi mer el och då går priset upp. Andra faktorer som påverkar är hur mycket oljan kostar, vad olika valutor står i, ekonomiska stöd som elcertifikat och utsläppsrätter (EUs styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser).

Här ser du hur elpriset har utvecklats under de senaste åren. Från och med november 2011 visar vi elpriset i elområde 3.

 

NordPools spotpriser

Fortums aktuella elavtal och elpriser