Kvotplikt och elcertifikat

För att stimulera utbyggnaden av förnybar produktion införde Sverige 2003 systemet med elcertifikat. Systemet sträcker sig i nuläget till år 2045 och målet är att öka den förnybara produktionen av el med 25 TWh fram till 2020 jämfört med år 2002 års nivå.

Kvotplikt och prissättning

Elleverantören är kvotpliktig för den elenergi som levereras till kunderna. Kvotplikten innebär att för den el Fortum säljer ska vi köpa elcertifikat utifrån procentsatser som är bestämda för varje år (se tabellen nedan, se även Energimyndigheten). 

Ökade kostnader till följd av höjd kvotplikt 2018

Elhandelsbolagens kvotplikt på elcertifikat används för att stimulera investeringar i förnybar elproduktion. Riksdagen fattade den 20 juni 2017 beslut om att höja kvotplikten från årsskiftet 2017/2018 för samtliga elhandelsföretag. Det innebär att även våra kunder kommer att få en högre kostnad för elcertifikat från och med 1 januari 2018. Den högre kostnaden läggs på elpriset och påverkar både rörliga och fasta elavtal.

Har du tecknat ett fastprisavtal med start efter den 20 juni har ditt elpris redan justerats för den höjda kvotplikten. Men även elavtal som tecknades innan riksdagsbeslutet påverkas. Hur stor höjningen av ditt elpris blir beror på vilket elavtal du har och när du tecknade avtalet, men priset höjs med högst 0,15 öre/kWh. Din exakta prishöjning kommer du att se på din kommande elfaktura.

​År ​Kvot ​År ​Kvot ​År ​Kvot ​År ​Kvot ​År ​Kvot
​2003 ​7,4% 2012 ​17,9% ​2021 26,3%​ ​2030 29,9%​ ​2039 13,2%
​2004 ​8,1% 2013 13,5% ​2022 ​26,7% ​2031 ​28,4% ​2040 11,0%
​2005 ​10,4% ​2014 14,2% ​2023 ​27,1% ​2032 ​26,8% ​2041 8,8%
​2006 ​12,6% 2015 ​14,3% ​2024 ​27,0% ​2033 ​24,5% 2042 6,6%​
​2007 ​15,1% ​​2016 23,1% ​2025 ​27,2% ​2034 22,1% 2043 4,4%
​2008 ​16,3% ​2017 ​24,7% ​2026 ​28,0% ​2035​ 20,6% ​2044 ​2,2%
​2009 ​17,0% 2018 ​29,9% ​2027 ​29,3% ​2036 18,7% 2045​ 1,1%
​2010 ​17,9% 2019 30,5% ​2028 29,8% 2037 17,6%    
​2011 ​17,9% 2020 28,8% 2029 30,4% 2038 15,4%    

I vissa fall kan företag själva hantera sin kvotplikt. Det gäller företag som är registrerade hos Energimyndigheten som elintensiva, har egen elproduktion eller egna elkunder.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida

Läs mer om våra elavtal och elpriser

Här hittar du våra avtalsvillkor

Certifiering: