Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken verksamhet företaget bedriver och dels var i landet elen används.

Energiskatt 2022, 2023 och 2024

Energiskatten är en punktskatt som regeringen ansvarar för. Den faktureras genom ert företags elnätsbolag. Energiskatten för 2022 var 36,0 öre/kWh exklusive moms (45,0 öre/kWh inklusive moms) och för 2023 var den 39,2 öre/kWh exklusive moms (49,0 öre/kWh inklusive moms). Energiskatten för 2024 hamnar på 42,8 öre/kWh exklusive moms (53,5 öre/kWh inklusive moms.) Orsaken till ökningen är bland annat den förhöjda inflationen. Hur mycket energiskatt ett företag måste betala kan dock variera beroende på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och vart i landet ni befinner er.

 

Avdrag av energiskatter för vissa verksamheter

Företag inom specifika branscher kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Det sker ofta som en återbetalning via Skatteverket. Företag inom tjänstesektorn i norra Sverige kan få ett skatteavdrag direkt på elnätsfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Det är endast förbrukning som ägt rum vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet som berättigar till reducering. Datorhallar kan även få reducerad energiskatt.

Till tillverkningsprocessen räknas förbrukning för:

 • Sammansättningsproduktion
 • Detaljtillverkning
 • Sönderdelande produktion

Om det finns ett direkt samband med pågående förädling omfattar tillverkningsprocessen förbrukning för:

 • Lagerutrymmen (RVL)
 • Tillverkningshall
 • Driftslaboratorium
 • Driftskontor
 • Tillämpad forskning
 • Utvecklingsarbete

Till tillverkningsprocessen räknas inte förbrukning för grundforskning, färdigvarulager (FVL), försäljningsverksamhet eller övrig administrativ verksamhet t.ex. vid ett huvudkontor.

Läs mer om skatteavdrag på el på Skatteverketshemsida.

Skattenedsättning får inte ges till företag som har ekonomiska svårigheter, varken direkt på elnätsfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

För att få reducerad energiskatt måste ert företag ansöka om detta via Skatteverket. Här hittar ni blanketterna för att ansöka om skatteavdraget.

Ansökan om återbetalning av energiskatt 

Sista ansökningsdatum har passerat för att ansöka om återbetalning av energiskatt för 2016. Om ni vill ansöka om återbetalning av energiskatt för 2017 vänder ni er till Skatteverket och om det gäller 2018 vänder ni er till ert elnätsbolag. 

Skattesatser på elektrisk kraft som gäller från och med den 1 januari 2017:

 1. 0,5 öre/kWh för elektrisk kraft som används i industriell verksamhet i tillverkningsindustrin eller vid yrkesmässig växthusodling.
 2. 0,5 öre/kWh för elektrisk kraft som används i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt.
 3. 19,90 öre/kWh för annan elektrisk kraft än vad som avses i punkt 1 och 2 och som används i kommuner enligt nedanstående förteckning.
 4. 29,50 öre/kWh för elektrisk kraft som används i övriga fall.

Kommuner med skattesats 19,50 öre/kWh:

 • Norrbottens län - Samtliga kommuner
 • Västerbottens län - Samtliga kommuner
 • Jämtlands län - Samtliga kommuner
 • Västernorrlands län - Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
 • Gävleborgs län - Ljusdal
 • Dalarnas län - Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Värmlands län - Torsby

Läs mer på Skatteverket

Certifiering: