Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken verksamhet företaget bedriver och dels var i landet elen används.

Sista ansökningsdatum har passerat för att ansöka om återbetalning av energiskatt för 2016. Om ni vill ansöka om återbetalning av energiskatt för 2017 vänder ni er till Skatteverket och om det gäller 2018 vänder ni er till ert elnätsbolag. 

Skattesatser på elektrisk kraft som gäller från och med den 1 januari 2017:

 1. 0,5 öre/kWh för elektrisk kraft som används i industriell verksamhet i tillverkningsindustrin eller vid yrkesmässig växthusodling.
 2. 0,5 öre/kWh för elektrisk kraft som används i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt.
 3. 19,90 öre/kWh för annan elektrisk kraft än vad som avses i punkt 1 och 2 och som används i kommuner enligt nedanstående förteckning.
 4. 29,50 öre/kWh för elektrisk kraft som används i övriga fall.

Kommuner med skattesats 19,50 öre/kWh:

 • Norrbottens län - Samtliga kommuner
 • Västerbottens län - Samtliga kommuner
 • Jämtlands län - Samtliga kommuner
 • Västernorrlands län - Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
 • Gävleborgs län - Ljusdal
 • Dalarnas län - Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Värmlands län - Torsby

Läs mer på Skatteverket

Reducerad energiskatt

Företag som bedriver en industriell verksamhet eller yrkesmässig växthusodling har rätt till en reducering av energiskatten på elektrisk kraft. Det är endast förbrukning som ägt rum vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet som berättigar till reducering. Till tillverkningsprocessen räknas förbrukning för:

 • Sammansättningsproduktion
 • Detaljtillverkning
 • Sönderdelande produktion

Om det finns ett direkt samband med pågående förädling omfattar tillverkningsprocessen förbrukning för:

 • Lagerutrymmen (RVL)
 • Tillverkningshall
 • Driftslaboratorium
 • Driftskontor
 • Tillämpad forskning
 • Utvecklingsarbete

Till tillverkningsprocessen räknas inte förbrukning för:

 • Grundforskning
 • Färdigvarulager (FVL)
 • Försäljningsverksamhet
 • Övrig administrativ verksamhet t.ex. vid ett huvudkontor

Villkor för att erhålla lägre energiskatt

Företag som har reducerad skatt måste i fortsättningen ansöka om återbetalning av mellanskillnaden från Skatteverket. Det gör ni enklast genom att gå in på skatteverket.se och söka på ordet ”punktskatt” för att komma till ansökningsblanketten. På Skatteverkets hemsida finns också mer information om de ändrade reglerna.

Certifiering: