Blogg

Norges första flexibilitetskund - tjänar pengar på sin flexibla energiförbrukning

28 april 2021, 09:22

Stad i ljus

Fortum Spring är en plattform som gör det möjligt för företag att tjäna pengar på sin flexibilitet. Genom att göra små ändringar i sin energiförbrukning kan företag tjäna pengar samtidigt som de hjälper elnätet.

Vi är på väg mot ett mer elektrifierat samhälle, där vi vissa tider på dygnet kommer att använda mer el än vad elnätet klarar av. Det kan jämföras med rusningstrafik på en normal arbetsdag. Då är det ofta kö och kan till och med stå helt still. Om strömförbrukningen är högre än vad nätet kan bära, fungerar inte strömförsörjningen ordentligt och allt slocknar.

Hittills har vi till stor del löst problemen genom att stärka elnätet, men det är väldigt dyrt. Med Fortum Spring kan detta lösas enklare och billigare. Det handlar om att utjämna eltoppar och bottnar.

Tekniken bakom Fortum Spring

Nu gör Fortum det möjligt för alla som har ett energilagringssystem, exempelvis ett datacenter, att dela med sig av en del av sin kraftkapacitet när elnätet blir överbelastat och de inte använder det själva. Den teknik som gör detta möjligt är Fortum Spring. Tekniken fungerar som ett virtuellt batteri, där kundernas flexibla förbrukning samlas in och kan användas för att möta variationerna i belastningen i elnätet.

- Detta kan bidra till att skapa stora intäkter för företag, ett mer robust elnät och göra det möjligt att utveckla ännu mer förnybar energi, säger Stefan Bergsten, landschef för Fortum Spring i Norge och Sverige.

DigiPlex – Norges första flexibilitetskund

Fortum ingick nyligen ett treårigt avtal med DigiPlex, som utvecklar och driver datacenter. DigiPlex har funnits i drygt 20 år i Norge och sex år i Sverige - vilket är de två länderna Fortum Spring erbjuds i.

Foto: Halvor Bjerke, COO DigiPlex

- På våra datacenter har vi nu batteribanker med reservström. När kraftnätet är hårt pressat har vi möjlighet att använda el från våra batterier istället för elnätet under små perioder för att undvika strömavbrott. Det är bara en fråga om 10-30 sekunder. Vi slipper avbrott i vår verksamhet, och när elnätet är stabiliserat är vi tillbaka och laddar batteribankerna igen. Fortum Spring ansvarar för den tekniska lösningen, säger Halvor Bjerke, COO på DigiPlex.

- Det är viktigt att utnyttja de möjligheter som finns i systemet för att få ett så stabilt elnät som möjligt. För att få ett robust elnät behöver vi dessa tjänster. DigiPlex datacenter bidrar till ett hållbart system, säger Bergsten.

Den förnybara energi som DigiPlex har kvar kommer främst att erbjudas FFR-marknaden - Fast Frequency Reserve. Det är en reserv som aktiveras mycket snabbt för att förhindra att frekvensen sjunker under 49,7 Hz vid större fel i elsystemet.

Nordiska systemoperatörer, som Statnett, Fingrid och Svenska kraftnät, har kommit överens om att skaffa FFR i nationella processer för att säkerställa stabiliteten i det nordiska kraftsystemet. FFR är den snabbaste av supporttjänsterna med batterier som är mycket lämpliga. Det finns flera datacenter som deltar i FFR-marknaden.

Vi är stolta över samarbetet

- Vi är mycket stolta över att ha ingått ett samarbete med en av de största utvecklarna och operatörerna av datacenter i Norden. Det är extra spännande att vi också kommer att samarbeta med DigiPlex inom flera av våra andra affärsområden, såsom portföljförvaltning och handel med förnybar energi, säger Daniel Lega, affärschef på Fortum.

- Vi ser DigiPlex som en mycket intressant och viktig kund för oss. De är en av de största leverantörerna av datacenter i Norden. Tillsammans med DigiPlex kommer vi nu att erbjuda och sälja deras flexibilitet från deras datacenter till de nordiska systemoperatörerna Statnett i Norge och Svenska kraftnät i Sverige, säger Bergsten.

DigiPlex samarbetar också med Fortum och Stockholm Exergi kring energiåtervinning av överskottsvärme från DigiPlex datacenter i Oslo och Stockholm.

DigiPlex har varit en pionjär inom hållbara datacenter från början och har förstått att fördelarna med en digital ekonomi inte kan gå på bekostnad av miljön.

- Nu ser vi fram emot att gå live med det senaste samarbetet där vi tillsammans ska bidra till ett mer robust elnät, säger Bjerke.

Låt oss ringa upp så berättar vi mer!