Vattenkraft - förnybar och ren energi

Vatten­kraft är en tillför­litlig form av förnybar energi, och fri från koldi­ox­id­ut­släpp. Fortum äger/​driver 124 vatten­kraftverk i Sverige och Finland, som bidrar till omställ­ningen till en förnybar framtid.

Circular economy
Inga koldi­ox­id­ut­släpp

Därmed bidrar denna energikälla till att motverka klimat­för­änd­ringarna.

Hydro power
Flexibel och tillför­litlig

Föränd­ringar i andra produk­tions­former eller i efter­frågan hanteras genom att reglera vatten­kraften.

Climate and resources
Förnybar energikälla

Vattnet som samlas i dammarna är en del av en oändlig naturlig cykel, där inga andra bränslen behövs.

Bergvik vattenkraftverk

Vattenkraft är den viktigaste formen av förnybar energi i Sverige och Norden, som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp. Idag står vattenkraft för ungefär 40 % av Sveriges elproduktion och bidrar därmed till en stabil elförsörjning. Det finns många fler fördelar med vattenkraften:

Vatten­kraften minskar vårt avtryck

En framtid med ren energi innebär att generera elektricitet utan att producera koldioxidutsläpp. Vattenkraft skapar den el som behövs, samtidigt som den är viktig för att minimera vårt koldioxidavtryck, vilket bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Den möjliggör mer förnybart

Med vattenkraft är det möjligt att reglera energin när de andra förnybara källorna inte kan producera energi. När kraftbehovet ökar, eller när vind och sol inte kan producera el, krävs mer produktionskapacitet. Eftersom vattenkraftverken ger möjligheten att reglera vattenflödet efter förändringar i produktion eller efterfrågan, erbjuder den en välbehövlig flexibilitet, utan att öka koldioxidutsläpp. Detta innebär att fler förnybara produktionsformer kan byggas ju mer flexibel vattenkraft som finns.

Vatten­kraft är tillför­litlig

Vattnet som behövs förvaras i dammar, vilket gör produktionslaget väldigt tillförlitligt. Förutom att det gör elnätet stabilt, håller det även elpriserna stabila.

Läs mer om våra vattenkraftverk

Läs mer om våra kraftverk (engelska)

Läs mer om energikällor

Vindkraft

Vindkraft är en utsläppsfri, förnybar energikälla som inte bidrar till den globala uppvärm­ningen och kommer ha stor betydelse i övergången till utsläppsfri elpro­duktion.

Läs mer här

Solkraft

Varje dag avger solen långt mer energi än vi behöver för att driva allt på jorden. Därför investerar vi stort i solkraftverk och erbjuder våra företagskunder möjlig­heten att köpa 100% solkraft.

Läs mer här

Kärnkraft

Som en tillför­litlig, fossilfri energikälla bidrar kärnkraft till att tillgodose dagens och morgon­dagens ökande elbehov, samtidigt som den motverkar klimat­för­änd­ringarna.

Läs mer här

Vill ni veta mer om våra elavtal för företag?