Blogg

Fortums Elskola: Skillnaden mellan förnybar och fossilfri el

Avsnitt 4: Skillnaden på förnybar och fossilfri energi

Vad är skillnaden mellan fossilfri och förnybar energi?

Fossilfri energi och förnybar energi är två begrepp som ofta blandas ihop, och det som skiljer dem åt är egentligen vilken typ av källa energin kommer ifrån. Förnybar energi kommer från källor som naturligt förnyas och därmed inte tar slut, t.ex. sol, vind och vatten. Definitionen av fossilfri energi är lite bredare, med fossilfri energi menas energi som inte kommer från fossila bränslen som kol, olja och gas. I Sverige kommer den fossilfria elen framförallt från kärnkraft och olika förnybara energikällor. Kärnkraft är ett exempel på en energikälla som är fossilfri men inte förnybar, medan t.ex. vattenkraft är både fossilfri och förnybar.

Hur kan ett elhandelsbolag garantera att elen kommer från en viss energikälla?

Elens ursprung garanteras genom något som kallas för ”ursprungsgarantier”. Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som visar hur elen är producerad, t.ex. från vattenkraft, och utfärdas för all producerad el. Dessa certifikat köps och säljs av elproducenter och elleverantörer på en öppen marknad. Man kan se det som ett kvitto på vilken källa elen kommer ifrån. Rent fysiskt så är ju den faktiska elen som kommer ur eluttaget omöjlig att spåra tillbaka till sin ursprungskälla, men med ursprungsgarantin får man som konsument ändå ett bevis på att tillräckligt mycket el har producerats från den energikälla man valt för att täcka sin egen förbrukning.

Varför är det viktigt att köpa el med ursprungsgaranti?

Både fossilfri och förnybar energi bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen. Fossila bränslen är väldigt effektiva att producera el från, men de bidrar till koldioxidutsläpp som värmer upp vår planet och utbudet av fossila bränslen är begränsat. Så när kunder väljer att köpa el med ursprungsgaranti från t.ex. förnybara källor bidrar de till att öka efterfrågan på den typen av el. Då blir förnybar energi mer attraktiv för investerare och energibolag, eftersom det visar att produktion av den här typen av el ger bättre avkastning. Så genom att köpa ursprungsmärkt el så är man med och bidrar till utvecklingen av en mer klimat- och miljövänlig elproduktion, vilket ju är superviktigt för vår framtid.

Se nästa avsnitt

Avsnitt fem handlar om energieffektivisering - varför det är viktigt och vad ni ska tänka på. 

Se nästa avsnitt