Metallpriser

Har du järn- eller metallskrot för återvinning?

Vi ger dig en prisuppskattning efter en bedömning av ditt material och betalar en marknadsmässig ersättning.

Dessa saker påverkar priset på metallskrot:

Cost efficient
Marknadspris

Priset på metaller påverkas av olika faktorer, såsom råvarumarknad och världsmarknadspriser.

References
Kvalitet

Kvaliteten och klassificeringen av metallfraktionen, tillsammans med eventuella bearbetningsbehov, påverkar det återbetalningsbara priset.

Share
Ersättning

Aktuell ersättning räknas fram med hänsyn tagen till dagsaktuella värden på LME, London Metal Exchange för metaller och aktuellt gällande prisindex hos JBF, Järnbruksförnödenheter för järn.

Kundservice Metallåtervinning

Öppettider vardagar kl. 07.30-16.30
Tel: +46 19 30 52 20
metals [punktum] sweden [snabel-a] fortum [punktum] com

Peter Rasch

Affärsområdeschef Metallåtervinning
Tel: +46 72 203 48 45
peter [punktum] rasch [snabel-a] fortum [punktum] com

Mattias Sandberg

Strategisk metallinköpare
Tel: +46 70 144 64 01
mattias [punktum] sandberg [snabel-a] fortum [punktum] com