Solkraft - en obegränsad energikälla

Solkraft är nyckeln till en framtid med ren energi. Varje dag avger solen långt mer energi än vi behöver för att driva allt på jorden. Därför investerar vi stort i solkraftverk och erbjuder våra företagskunder möjligheten att köpa 100% solkraft.

Circular economy
Förnybar energi

Solpa­neler produ­cerar elekt­ri­citet genom att omvandla det ständiga flödet av ljusstrålning från solen till el.

Solar power
Fri från koldi­ox­id­ut­släpp

Inga skadliga ämnen släpps ut i luften under produktion av el med solpa­neler.

Cost efficient
Låga drifts­kost­nader

Solcel­lernas process, som förvandlar solsken till el, behöver inget bränsle och har inga rörliga kostnader.

solpaneler

Obegränsad energikälla

Solen producerar mer än tillräckligt med energi för att fylla hela världens energibehov, och till skillnad från fossila bränslen kommer den inte att ta slut på miljarder år. Den enda begränsningen för solkraft som förnybar energikälla är vår egen förmåga att omvandla den till elektricitet på ett effektivt sätt.

Solkraft ren energi

När ni köer 100% solkraft släpps inga växthusgaser ut i luften. Och eftersom solen producerar mer energi än vi någonsin kommer att behöva, är solen en mycket viktig energikälla för övergången till ren energi.

Sun and sky

Solkraft och miljö

Som en förnybar, koldioxidfri kraftkälla har solkraft en betydligt mindre påverkan på miljön än andra metoder för kraftproduktion. Den påverkan som sker är framför allt kopplad till tillverkning och leverans av de material och metaller som krävs för att tillverka solpanelerna. Placeringen och rengöring av solpanelerna påverkar också miljön. Vi arbetar hårt för att hitta alternativa sätt att rengöra våra solpaneler.

Läs mer om våra solkraftverk