Varför ska ni välja Fortum?

Att köpa er el från Fortum innebär inte bara att ni får el producerat från 100% förnybara energikällor, det innebär också att ni är med och bidrar till omställningen till ett förnybart energisystem och en renare värld. Eftersom vi producerar el kan vi också påverka utvecklingen, på riktigt. Vi satsar stort på innovation och utveckling av morgondagens energilösningar, som solcellsparker, vind- och vågkraftsanläggningar och infrastruktur för elbilar.
Välkommen med på resan!

AU6

100% förnybar el

I ett steg mot en helt förnybar energiförsörjning ger vi alla våra kunder el från 100% förnybara energikällor.

CS1

Personlig rådgivning

Hit kan ni vända er med alla frågor kring ert elavtal och er elförbrukning.

F17

Bra priser, flexibla avtal

Som nordens största elbolag kan vi erbjuda förmånliga priser och flexibla avtal, optimerade just för er.

AU9

Forskning och utveckling

Vi satsar stort på innovation som leder utvecklingen mot en helt förnybar energiförsörjning framåt.

Allt på en faktura

Om ni hör till Ellevios elnät kan vi erbjuda samfakturering, det vill säga gemensam faktura för el- och näthandel.

SE3

Mitt Fortum

Mitt Fortum är en gratistjänst som ger en bra översikt över ert företags elkostnad och elanvändning.

CS1

Vill ni teckna elavtal med 100% förnybar el hos Fortum?

För företag med mindre elförbrukning än 50 000 kWh/år

Liten elförbrukning

För företag med större elförbrukning än 50 000 kWh/år

Stor elförbrukning

El till er bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening

För företag med mindre elförbrukning än 50 000 kWh/år

Liten elförbrukning

För företag med större elförbrukning än 50 000 kWh/år

Stor elförbrukning

El till er bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening